vacatures.ap.be

Servicemedewerker -ICT

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Brussel
Provincie van tewerkstelling: 
Brussel Hoofdstedelijk Gewest
Opleiding: 
WT - Toegepaste informatica

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
Vlaamse overheid
Sector: 
publieke sector

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

Heb je een brede interesse in ICT? Ben je iemand die graag anderen verder helpt en verantwoordelijkheid durft nemen in een uitdagend en internationaal kader? Dan is onderstaande vacature vast iets voor jou!

Als servicemedewerker ICT ga je aan de slag met de vragen van je klanten binnen het Departement Buitenlandse Zaken. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over laptops, smartphones en printers maar ook vragen over specifieke software. Je lost in eerste instantie zelf problemen op maar kan ook doorverwijzen indien nodig. Hierbij communiceer je op verschillende manieren met de betrokken personen.

Meer informatie over deze functie vind je in de functiebeschrijving.

Profiel: 

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde:

1) Je hebt een bachelordiploma in een ICT richting of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

2) Je kunt ook deelnemen aan de selectie indien je binnenkort afstudeert en binnen de 3 maanden na uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Michiel Witkowski, michiel.witkowski@kb.vlaanderen.be en 0491/929336).

Arbeidsvoorwaarden: 

- Je krijgt een contract van bepaalde duur (voor 2 jaar), met optie op verlenging.
-Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
Deze functie is aantrekkelijk omdat je de kans krijgt je talenten te ontwikkelen in het internationale kader dat het Departement Buitenlandse Zaken je biedt.
-Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
-Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de priv├ęsituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
-Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
-Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van deskundige (rang B, salarisschaal B111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 2326,03 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
- Je eerste 6 maanden vormen een inwerkperiode.
- Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen
Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

Extra informatie: 

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 25 oktober 2017.

Je stuurt het ingevuld sollicitatieformulier, samen met een kopie van je diploma:

bij voorkeur via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer.
of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Boudewijnlaan 30, bus 42, 1000 Brussel
Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:

je het sollicitatieformulier gebruikt
je een kopie van het vereiste diploma toevoegt
je je kandidatuur uiterlijk op 25 oktober 2017 naar ons stuurt (de datum van de poststempel of de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).
Het sollicitatieformulier kun je terugvinden bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be

Als je geen pc hebt, kun je het sollicitatieformulier ook opvragen bij Kathy Tas, tel. 025/53 01 08.

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
4 oktober, 2017 to 25 oktober, 2017
E-mail sollicitaties: 
werkenvoor@vlaanderen.be
Plaats: 
Brussel
Straat en huisnummer: 
Havenlaan 88
Postcode: 
1000