vacatures.ap.be

De Federale Overheidsdienst Financiën zoekt 20 opsporingsagenten

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Brussel, Antwerpen, Turnhout, Kortrijk en Hasselt
Provincie van tewerkstelling: 
Vlaams Brabant
Opleiding: 
GW - Ergotherapie
GW - Orthopedagogie
GW - Sociaal werk
GW - Toegepaste Psychologie
GW - Verpleegkunde
GW - Vroedkunde
MC - Bedrijfsmanagement - Accountancy-fiscaliteit
MC - Bedrijfsmanagement - Financie- en verzekeringswezen
MC - Bedrijfsmanagement - Logistiek management
MC - Bedrijfsmanagement - Marketing
MC - Bedrijfsmanagement - Rechtspraktijk
MC - Communicatiemanagement - Commerciële communicatie
MC - Communicatiemanagement - PR
MC - Hotelmanagement
MC - Journalistiek
MC - Office management - Management assistant
MC - Office management - Medical management assistant
WT - Toegepaste informatica
OT - Kleuteronderwijs
OT - Lager onderwijs
OT - Secundair onderwijs
WT - Biomedische laboratoriumtechnologie - Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
WT - Biomedische laboratoriumtechnologie - Medische laboratoriumtechnologie
WT - Chemie - Biochemie
WT - Chemie - Chemie
WT - Chemie - Chemische procestechnologie
WT - Elektromechanica - automatisering
WT - Elektromechanica - klimatisering
WT - Elektromechanica - onderhoudstechnologie
WT - Elektromechanica - procesautomatisering
WT - Elektromechanica - technisch-commercieel adviseur
WT - Elektronica-ict
WT - Energiemanagement
WT - Grafische en digitale media - crossmediaontwerp
WT - Grafische en digitale media - Grafimediatechnologie
WT - Integrale veiligheid
WT - Vastgoed - Landmeten
WT - Vastgoed - Makelaardij
WT - Voedings- en dieetkunde
KC - Koninklijk Conservatorium Antwerpen
KA - Koninklijke academie voor schone kunsten Antwerpen

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
Federale Overheidsdienst Financiën
Sector: 
overheid
Bedrijfsactiviteiten: 

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen ed

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

Als opsporingsagent heb je de volgende opdrachten en taken, die je uitvoert op vraag van de pijlers 'Particulieren', 'Kleine en Middelgrote ondernemingen' en 'Grote ondernemingen' van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en op vraag van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie.

•Je bereidt bezoeken bij belastingplichtigen voor door alle relevante informatie op te zoeken in de daarvoor bestemde tools.
•Je gaat ter plaatse bij deze belastingplichtigen om de nodige vaststellingen te doen. Je gaat na of burgers en/of ondernemingen de regelgeving correct hebben toegepast. Als je onregelmatigheden vaststelt, vraag je om toelichtingen of bijkomende documenten. Concreet kan je bezoek betrekking hebben op:
o de werkelijke activiteit die een belastingplichtige uitoefent,
o de naleving van de wettelijke fiscale en boekhoudkundige vereisten van een onderneming,
o de verificatie van het gebruik van de geregistreerde kassa in de horeca,
o de toepasselijke btw-tarieven in de bouwsector,
o het naleven van de facturatieplicht.

•Teruggekomen op kantoor organiseer en structureer je de verzamelde en gegenereerde gegevens zodat de betrokken taxatiediensten deze optimaal kunnen gebruiken.
•Je verzorgt de bijhorende correspondentie. Je stelt zelfstandig documenten op zoals verslagen en processen-verbaal.
•Je verschaft inlichtingen en beantwoordt vragen of klachten van burgers met betrekking tot de gevoerde onderzoeken.
•Je organiseert je eigen werk en bepaalt –uiteraard in samenspraak met je chef en collega’s– in welke volgorde je taken zal uitvoeren, wat belangrijk en wat dringend is. Je weet wat je doelstellingen zijn en zorgt ervoor dat je taken klaar zijn binnen de afgesproken deadlines. Je werkt nauwgezet en je controleert je eigen werk om fouten te vermijden.

Om deze opdrachten en taken tot een goed einde te brengen, ga je vaak ter plaatse bij belastingplichtigen. Dat doe je meestal zelfstandig, maar soms ook samen met een collega of met andere diensten van binnen en buiten de FOD Financiën zoals de afdeling e-audit, de opsporingsdiensten van de douane, de politie, de sociale inspectie … Om alle verplaatsingen vlot te kunnen maken is het een voordeel dat je over een rijbewijs B en een eigen wagen beschikt. De vaststellingen gebeuren meestal overdag maar avond- en weekendwerk is mogelijk.

Bij de uitoefening van deze functie kom je in contact met het publiek.

Maatschappelijke relevantie van de functie

Door concrete, feitelijke vaststellingen ter plaatse uit te voeren zorg je ervoor dat de fiscale controlediensten beschikken over de nodige documentatie voor een correcte en billijke berekening van de belastingen.
Hierdoor waarborg je dat particulieren, KMO’s en grote ondernemingen hun plichten naleven m.b.t. het betalen van de verschuldigde belastingen en voorheffingen in België.

Profiel: 

Gedragsgerichte competenties
•Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
•Je gaat om met en lost zelfstandig problemen op, je zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
•Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
•Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
•Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
•Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
•Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties
•Je bent in staat om reglementaire teksten uit het domein van directe belastingen en BTW te begrijpen, te verwerken en toe te passen.
•Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.
•Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden

Redeneervaardigheden
•Abstracte redeneervaardigheden
•Numerieke redeneervaardigheden
•Verbale redeneervaardigheden

Een goede motivatie is ook belangrijk.

Opgelet! De competentie en motivatie in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. De competentie 'Je bent in staat om reglementaire teksten uit het domein van directe belastingen en BTW te begrijpen, te verwerken en toe te passen' en je motivatie wegen harder door in de eindscore.
Niet vereist, wel een troef
•Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen.

Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
•diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
•diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
•getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
•diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
•diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien

Arbeidsvoorwaarden: 

Je wordt aangeworven als financieel deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 28119,81 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
•mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
•uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
•voordelige hospitalisatieverzekering
•gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
•voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
•mogelijkheid voor een fietsvergoeding
•bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
•kinderopvang tijdens de schoolvakantie
•glijdende werkuren in een 38-uren week
•mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk
•26 dagen verlof per jaar
•mogelijkheid validatie van relevante werkervaring
•kilometervergoeding wagen
•compensatie nacht-en weekendwerk

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Solliciteren kan tot en met 16/10/2017 via:

https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG17223/Opsporingsagent-m-v-x-

Extra informatie: 

Meer info over de jobinhoud?
Ingrid De Bruecker – Afdelingshoofd Opsporingen – Algemene Administratie van de Fiscaliteit
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 0257/60 711
E-mail: ingrid.debruecker@minfin.fed.be

Meer info over de selectieprocedure?
Bij de FOD Financiën
Call Center Dienst Wervingen
Tel.: 02/572.57.72
Email: infojobs@minfin.fed.be

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
8 oktober, 2017 to 16 oktober, 2017
E-mail sollicitaties: 
https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG17223/Opsporingsagent-m-v-x-
Plaats: 
Schaarbeek
Straat en huisnummer: 
Kong albert II-laan 33
Postcode: 
1030