vacatures.ap.be

Projectbeheerders (m/v)

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Brussel
Provincie van tewerkstelling: 
Brussel Hoofdstedelijk Gewest
Opleiding: 
MC - Communicatiemanagement - Commerciële communicatie

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
Leefmilieu Brussel
Sector: 
Leefmilieu

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

Als projectbeheerder:
 ondersteun je, alleen of in team, je collega's die hulp nodig hebben om promotie te maken voor hun onderwerp. Dit kan gaan om eenmalige acties, weerkerende of meerjarige campagnes. Mogelijke thema’s: Gids Duurzame Gebouwen, Seminaries en Opleidingen Duurzaam Bouwen, Circulaire werven, Be Exemplary, Facilitator Duurzame Gebouwen, wijzigingen in de EPB-regelgeving, hernieuwbare energie, …:
o je analyseert hun behoeften;
o je geeft hen raad en informatie;
o je stelt mogelijke promotieacties voor;
o je helpt bij het opstellen van een communicatieplan;
o je begeleidt je collega's tijdens het hele proces volgens de inhoud en de voorziene planning.
 volg je de redactionele en mediaplanning op met de professionele media
o je verzekert de aankoop van de mediaruimte in de professionele pers, zorgt voor de follow-up en de uitvoering van het mediaplan (persberichten, advertorial news, redactionele artikels, Google AdWords, LinkedIn, enz.)
o je onderhoudt de contacten met de redacties van deze gespecialiseerde tijdschriften;
o je volgt de redactionele planningen van deze tijdschriften om de nodige informatie te bezorgen voor de behandeling van onze onderwerpen;
 onderhoud je de contacten met de federaties van bouwprofessionelen;
 ontwikkel je mee het promotieplan naar de professionelen uit de bouwsector m.b.t. de hernieuwbare energieën (2018-2020);
 volg je, alleen of in team, projecten van het departement op, bijvoorbeeld: opvolging van subsidies, opvolging van overheidsopdrachten voor de ontwikkeling van praktische tools ter ondersteuning van professionals, …

Profiel: 

Diploma*: master in een richting communicatiewetenschappen ofwel master in een richting bouw of architectuur

Ervaring van minimum 1 jaar verdeeld over minimaal 2 van de onderstaande domeinen:
 Communicatie en media
 Duurzaam bouwen
 Projectbeheer

Technische competenties
 Grondige kennis van het Nederlands of het Frans, zowel mondeling als schriftelijk. Je communiceert mondeling en schriftelijk op een gestructureerde, efficiënte en assertieve wijze om impact te hebben. Kennis van de tweede landstaal (Frans of Nederlands) is een troef.
 Je bent in staat om teksten te schrijven die aangepast zijn aan verschillende communicatiekanalen in een meestal promotionele stijl (webteksten, e-mailing, brochure enz.) en technische teksten te vulgariseren.
 Je bent vertrouwd met de missies en waarden van Leefmilieu Brussel.
 Je werkt vlot met Microsoft Office.

Gedragscompetenties
 Je legt verbanden tussen diverse gegevens en brengt deze samen tot een coherent geheel, bedenkt alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 Je neemt beslissingen op basis van de beschikbare informatie, zelfs indien onvolledig, en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 Je ondersteunt actief de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de goede verstandhouding tussen collega's.
 Je levert advies aan je gesprekspartners en bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie met hen op.
 Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van jouw mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 Je neemt een flexibele houding aan bij veranderingen en past je aan veranderende omstandigheden en diverse situaties aan.
 Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert de vertrouwelijkheid, je komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en je neemt je verantwoordelijkheid op voor de correctheid van ondernomen acties.
 Je toont respect voor anderen, hun ideeën en meningen, je aanvaardt procedures en instructies.

*Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld.

Arbeidsvoorwaarden: 

 Een voltijds vervangingscontract (ref. 2017-V24) tot 31 december 2018 (dat eventueel kan verlengd worden), met gewenste indiensttreding op 1 januari 2018.
Ofwel: een voltijds contact (ref. 2017-A43) dat eindigt op het einde van de financiering van het Klimaatfonds (einde van de financiering is voorzien eind december 2020), met gewenste indiensttreding op 1 januari 2018.
 Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 Maaltijdcheques (7 €)
 Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 Een permanente vorming
 Een flexibele uurregeling
 Een hospitalisatieverzekering
 Een MIVB- abonnement
 Een tussenkomst in het abonnement bij NMBS, De Lijn, TEC
 Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 35 dagen verlof per jaar
 Mogelijkheid tot kinderopvang in juli of augustus
 Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Extra informatie: 

Stuur, voor 20/11/2017 uw CV en motivatiebrief met vermelding van het referentienummer 2017-A43-V24 naar:

Leefmilieu Brussel, Dienst Selectie
Havenlaan 86c/3000 te 1000 Brussel

E-mail: human.resources@leefmilieu.brussels www.leefmilieu.brussels

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
6 november, 2017 to 20 november, 2017
E-mail sollicitaties: 
human.resources@leefmilieu.brussels
Plaats: 
Brussel
Straat en huisnummer: 
Havenlaan 86C
Postcode: 
1000