vacatures.ap.be

Opbouwwerker team moskeeën en islam in de stad, 100%, bepaalde duur tot 31.12.2018

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Antwerpen
Provincie van tewerkstelling: 
Antwerpen
Opleiding: 
GW - Sociaal werk
Type: 
Job

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw
Sector: 
maatschappelijk opbouwwerk
Bedrijfsactiviteiten: 

SAMENLEVINGSOPBOUW INVESTEERT IN DE KRACHT VAN MENSEN | ZET POLITICI AAN TOT SOCIAAL BELEID Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw is een van de 8 VZW’s in Vlaanderen die erkend is als regionaal instituut voor de samenlevingsopbouw. Als buurt- en opbouwwerkorganisatie werken we projecten uit met maatschappelijk kwetsbare mensen. Circa 60 gemotiveerde medewerkers staan in voor een waaier aan projecten en acties. Opbouwwerkers zetten in op het garanderen van grondrechten voor maatschappelijk kwetsbare groepen. Dit doen we door gemeenschappelijke problemen van maatschappelijke achterstelling en sociale uitsluiting weg te werken. Onze focus ligt op mechanismen en structuren die situaties van achterstelling en uitsluiting veroorzaken en in stand houden. Daartoe zetten we projecten op waarmee we naar duurzame oplossingen zoeken voor structurele problemen in de maatschappij. We werken op 2 domeinen: • Het realiseren van grondrechten voor maatschappelijk kwetsbare groepen. • De sociale leefbaarheid van aandachtsgebieden verhogen. Opbouwwerkers hebben twee kernopdrachten: • De agogische kernopdracht wil zeggen dat we werken vanuit en mét mensen. We versterken achtergestelde individuen en groepen. Zo krijgen zij meer greep op hun situatie en hun omgeving. We vertrekken van hun competenties en veranderingsvermogen om te streven naar het verbeteren van hun maatschappelijke positie. In onze projecten staan groepsprocessen, participatie, empowerment en emancipatie van de doelgroep centraal. • De politieke kernopdracht wijst op het beleidsgerichte werk dat we doen vanuit en met de mensen. Om te komen tot structurele veranderingen voor gemeenschappelijke problemen van die achterstelling. Hier zijn immers aangepaste, specifieke beleidsmaatregelen nodig om structurele problemen die maatschappelijk kwetsbare groepen ervaren, aan te pakken. Meer informatie over Samenlevingsopbouw in de stad Antwerpen vind je op https://samenlevingsopbouw-antwerpenstad.be/ .

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

Gezocht: Opbouwwerker team moskeeën en islam in de stad
Contract bepaalde duur tot 31 december 2018, 100%, zo snel mogelijk in dienst

PROJECT
Antwerpen is een superdiverse stad. Met 178 nationaliteiten en diverse geloofsovertuigingen is het onze ambitie om van Antwerpen een stad te maken waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht geloof of levensovertuiging. Dit doen we door diversiteit te waarderen en het gesprek met elkaar aan te gaan. In deze superdiversiteit nemen islamitische Antwerpenaren reeds sinds de jaren ’60 een belangrijke plaats in. Door de vraag naar een bereikbare gebedsruimte en door de diversiteit binnen de moslimgemeenschap hebben heel wat mensen zich door de jaren heen geëngageerd om een eigen moskee op te zetten. Niet elke moskee vindt even gemakkelijk de weg naar organisaties en mogelijke partners. Binnen de moskeeën zien we een verschuiving van de moskee als ‘gebedsruimte’ naar een ‘islamitisch centrum’ met een divers activiteitenaanbod en een socio-culturele rol in de superdiverse buurt. Deze verschuiving is er gekomen doordat de noden van moslims door de jaren heen veranderd zijn, maar ook door de gewijzigde verwachtingen van de samenleving in Antwerpen.

Team Moskeeën en islam in de stad:
• Bouwt een samenwerkingsverband onder moskeeën
• Versterkt en ondersteunt vrijwilligers van moskeeën in het uitvoeren van hun vrijwilligerstaken
• Ondersteunt moskeeën in het opzetten van buurtinitiatieven
• Versterkt de dialoog tussen moskeeën en beleid

TAKENPAKKET
Jouw takenpakket is de verdere uitwerking van een lokaal moskee-overleg in Borgerhout, Antwerpen Noord en Deurne.

• Ondersteuning van het bestaande moskee-overleg Borgerhout en Antwerpen Noord via een periodiek overleg
• Opstart van een nieuw moskee-overleg in Deurne: contact leggen en moskeeën warm maken om toe te treden tot het moskee-overleg
• Informatie en vorming uitwerken rond het opzetten van buurtinitiatieven
• Ondersteuning van moskeeën in het indienen en up-to-date houden van een erkenningsdossier
• Bundelen van signalen uit het moskee-overleg en afstemming met het beleid
• Ondersteuning van moskeeën bij het aangaan van samenwerkingsverbanden met organisaties uit de buurt

ONS AANBOD
We geven je de kans om ervaring op te doen in een boeiende sector. Je komt terecht in een aangename werksfeer, je krijgt een goede ondersteuning, ontwikkelingskansen en begeleiding in je professioneel functioneren. We bieden je een soepele uur-, vakantie- en compensatieregeling.

Het gaat om een contract van bepaalde duur (onmiddellijke indiensttreding tot 31.12.2018), 100% met een verloning volgens barema B1c van PC 329.01.

STANDPLAATS
Centrum De Wijk, Willy Vandersteenplein 1, 2060 Antwerpen

INTERESSE?
Je kan enkel solliciteren via het formulier op onze website www.samenlevingsopbouw-antwerpenstad.be voor 22.01.2018. We plannen sollicitatiegesprekken op 29 januari in de voormiddag.
Op onze website, onder documentatie vind je bij het naar beneden scrollen de brochure van Borgerhout “samenwerking in en met moskeeën”

Voor extra informatie over de inhoud van de functie kan je contact opnemen met:
Griet Vielfont – Projectcoördinator Samenlevingsopbouw Team moskeeën en islam in de stad
Gsm 0473 86 19 97 – griet.vielfont@samenlevingsopbouw.be

Profiel: 

PROFIEL

KENNIS – JE BENT BEREID OM JE IN TE WERKEN IN:
• De opbouwwerkmethodiek
• De belangrijkste maatschappelijke structuren en instellingen (o.a. sociale kaart Antwerpen)
• Beleid rond levensbeschouwing op Antwerps en federaal niveau
• Kennis over vzw-wetgeving
• De mechanismen van armoede en maatschappelijke uitsluiting
• Outlook, Word en andere office toepassingen
• Kennis over gebruik van nieuwe technologieën en sociale media
• Nederlands, spreken , lezen en schrijven
• Kennis van Arabisch, Tamazight en/of Frans is een meerwaarde

COMPETENTIES
• Je organiseert, ondersteunt, versterkt en activeert bewoners, zodat ze vanuit hun competenties en inzichten mee zoeken en werken aan maatschappelijke participatie en structurele oplossingen.
• Je kan richting geven en begeleiding geven aan een groep, om tot gedragen resultaten te komen.
• Je communiceert actief en op een open manier met doelgroep, collega’s, partners en beleid.
• Je kan vlot contact leggen, constructief en doelgericht samenwerken met partners, politici en andere beleidsmakers.
• Je bent sterk in het plannen van activiteiten. Je kan activiteiten uitdenken, plannen, evalueren en bijsturen.
• Je ziet kansen in de omgeving en onderneemt actie om hier op in te spelen.

INSTELLING
• Je hebt zin voor initiatief.
• Je respecteert organisatie- en werkafspraken.
• Je bent bereid om je aan te passen aan nieuwe werkwijzen, taken of verantwoordelijkheden.
• Je bent bereid om volgens een flexibel uurschema te werken, maar je kan ook afbakenen.
• Je denkt na over eigen gedrag, aanpak en resultaten. Je houdt hierbij rekening met de kritische reflecties van anderen.
• Je bent goed in een teamwerk en individueel.

Arbeidsvoorwaarden: 

ONS AANBOD
We geven je de kans om ervaring op te doen in een boeiende sector. Je komt terecht in een aangename werksfeer, je krijgt een goede ondersteuning, ontwikkelingskansen en begeleiding in je professioneel functioneren. We bieden je een soepele uur-, vakantie- en compensatieregeling.

Het gaat om een contract van bepaalde duur (onmiddellijke indiensttreding tot 31.12.2018), 100% met een verloning volgens barema B1c van PC 329.01.

STANDPLAATS
Centrum De Wijk, Willy Vandersteenplein 1, 2060 Antwerpen

Extra informatie: 

INTERESSE?
Je kan enkel solliciteren via het formulier op onze website www.samenlevingsopbouw-antwerpenstad.be voor 22.01.2018. We plannen sollicitatiegesprekken op 29 januari in de voormiddag.
Op onze website, onder documentatie vind je bij het naar beneden scrollen de brochure van Borgerhout “samenwerking in en met moskeeën”

Voor extra informatie over de inhoud van de functie kan je contact opnemen met:
Griet Vielfont – Projectcoördinator Samenlevingsopbouw Team moskeeën en islam in de stad
Gsm 0473 86 19 97 – griet.vielfont@samenlevingsopbouw.be

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
3 januari, 2018 to 21 januari, 2018
E-mail sollicitaties: 
enkel solliciteren via het formulier op onze website
Plaats: 
Antwerpen
Straat en huisnummer: 
Gasstraat 12-14
Postcode: 
2060