vacatures.ap.be

Onderwijsondersteuner – 100% met focus op curriculumwikkeling en TE-learning

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Antwerpen
Provincie van tewerkstelling: 
Antwerpen
Opleiding: 
OT - Secundair onderwijs

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
Karel de Grote
Sector: 
Onderwijs

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

- Je zet technologie doelgericht in om onderwijs en didactiek te versterken. Je zorgt ervoor dat docenten weten hoe ze technologie kunnen inzetten en je stimuleert hen om deze te gebruiken.
- Je werkt manieren uit om deze expertise te delen en verbinding te maken met de lespraktijk van de docenten. Je creëert betrokkenheid bij de docenten om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan en zo het leren en ontwikkelen van studenten te stimuleren.
- Je ondersteunt de opleidingen op campus Hoboken en Groenplaats m.b.t. TE-learning. Je werkt volgens de wensen en noden van de opleidingen en in overeenstemming met de KdG-visie op onderwijs en TE-learning (60%).
- Je ondersteunt en adviseert het opleidingshoofd en de docenten van de opleiding Multimedia Technology bij de onderwijskundige ontwikkeling en innovatie van het curriculum (40%).
- Je begeleidt nieuwe docenten (lesbezoeken, workshops) en je biedt professionalisering en vraaggerichte ondersteuning aan docenten.
- Je enthousiasmeert collega’s en zet gericht in op professionalisering.
- Je vertaalt het KdG-brede kwaliteitsbeleid en de kwaliteitscode naar de opleiding
- Je bent werkzaam op campus Hoboken en campus Groenplaats. Je rapporteert aan het diensthoofd Onderwijsondersteuning.

Profiel: 

- Je hebt een masterdiploma bij voorkeur in de richting van pedagogische wetenschappen/opleidings- en onderwijswetenschappen of gelijkwaardig door ervaring.
- Je hebt ervaring met het gebruik van nieuwe onderwijs- en evaluatiemethodieken. Je combineert een didactische achtergrond met interesse voor technologie.
- Je krijgt voldoening van het innoveren van onderwijs en kan anderen hiervoor enthousiasmeren.
- Je bent een teamspeler, die motiverend en inspirerend werkt ten aanzien van collega’s en samenwerking stimuleert.
- Je denkt spontaan mee en ziet de mogelijkheden en beperkingen.
- Je bent vertrouwd met de recente ontwikkelingen in het (hoger) onderwijs op vlak van innovatie, structuur en organisatie. Ervaring met de ondersteuning van lectoren en curriculumontwikkeling is een pluspunt.
- Je kan gebruik maken van resultaten uit recente wetenschappelijke literatuur en deze bevindingen vertalen naar de praktijk.
- Je bouwt vanuit dialoog en betrokkenheid een gepaste ondersteuning uit, op maat van de opleiding en de ondersteuningsvraag die voorligt.
- Je neemt verantwoordelijkheid en de juiste rol(len) op om samen doelen te bereiken.
- Je kan zelfstandig werk plannen en uiteenlopende vragen aanpakken in functie van deadlines en opportuniteiten. Je houdt hierbij rekening met de betrokken partijen.
- Je participeert graag aan interne/externe netwerken, overleg, congressen en fora. Je leert graag bij en je geeft je eigen kennis en ervaring spontaan door aan anderen.

Arbeidsvoorwaarden: 

- Een arbeidsovereenkomst in voltijds dienstverband als contractueel bediende.
- De opdracht start op zo snel mogelijk na aanwerving, tot en met 31 augustus 2018.
Na positieve evaluatie is 40% volledig verlengbaar, 40% tot 31 december 2018 en 20% tot terugkomst van titularis. Binnen de hogeschool zijn er ook mogelijkheden tot interne mobiliteit.
- Een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen het groeipad A11-A22 (equivalent van de weddeschalen 585-586-587-588). Meer informatie over de weddeschalen en barema’s, vind je op http://onderwijs.vlaanderen.be/onderwijspersoneel > Hoger Onderwijs > Hogeschool > Salaris > Je salarisschaal of barema >Vind je salarisschaal
- Volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,15 euro/km.
- Typerende arbeidsvoorwaarden binnen onze hogeschool zijn flexibele werktijden, een laptop, mogelijkheid tot thuiswerken, opleidingsmogelijkheden en een aantrekkelijke vakantieregeling.
- KdG gelooft in de passie en het talent van haar medewerkers en streeft daarbij naar gelijke kansen. Met respect voor diversiteit en een goed evenwicht tussen mannen en vrouwen, verschillende leeftijden en culturele achtergrond. Daarom nodigen we iedereen uit om zich kandidaat te stellen voor deze vacature.

Extra informatie: 

Meer informatie over deze vacature kan je bekomen bij An Martens, Diensthoofd Onderwijsondersteuning, via 03 613 17 20 of an.martens@kdg.be.

Heb je assistentie nodig bij het posten van je kandidatuur? We helpen je graag verder! Contacteer de dienst HR, via 03 613 13 36 of hr@kdg.be.

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
11 januari, 2018 to 25 januari, 2018
E-mail sollicitaties: 
hr@kdg.be
Plaats: 
Antwerpen
Straat en huisnummer: 
Brusselstraat 45
Postcode: 
2018