vacatures.ap.be

contractbeheerder vastgoed

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Brussel
Provincie van tewerkstelling: 
Vlaams Brabant
Opleiding: 
MC - Bedrijfsmanagement - Rechtspraktijk
WT - Vastgoed - Makelaardij

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
Vlaamse Overheid
Sector: 
Overheid

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

Heb jij affiniteit met vastgoed en/of financieel beheer? Ben jij een krak in het opvolgen van dossiers of contracten? En wil je je vastbijten in het contractbeheer voor vastgoed van de Vlaamse overheid? Dan ben jíj de collega die we zoeken!

Als contractbeheerder vastgoed beheer je je eigen vastgoedportefeuille, goed voor een budget van 30 miljoen euro. Jij staat in voor het opvolgen van huurcontracten en alle verplichtingen die erin staan; je zorgt ervoor dat nieuwe contracten worden afgesloten wanneer nodig. Daarnaast ben je ook bezig met het financieel beheer van deze contracten: opvolgen van betalingen, huur, belastingen, vastgoedlasten etc.

Interesse in deze functie? Bekijk dan zeker de uitgebreide functiebeschrijving in het selectiereglement op https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/werken-voor-vlaanderen/vacatures/contractbeheerder-vastgoed!

Profiel: 

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

1) Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

Een bachelordiploma in vastgoed is een troef.

Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 4 maanden na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

2) Relevante beroepservaring in het opvolgen van contracten en/of financieel beheer is geen vereiste maar wel een troef in de voorselectie.

3) Ervaring met vastgoedbeheer is een troef (vb. syndicus, property management)

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Sanne Rigo, sanne.rigo@kb.vlaanderen.be en 0492/15 01 38).

Arbeidsvoorwaarden: 

•Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
•Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
•Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
•Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
•Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
•Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
•Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van deskundige (rang B1, salarisschaal B111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 2 326,03 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
•Je eerste 6 maanden vormen een inwerkperiode.
•Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen
•Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

Extra informatie: 

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 12 april 2018.

Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier:
•bij voorkeur via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel (contractbeheerder vastgoed) en het vacaturenummer (27708).
•of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel

Ben je student, bezorg ons dan in de plaats van een kopie van het diploma een attest dat vermeldt dat je student bent en je binnen de 4 maanden het gevraagde diploma kan behalen.

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:
•je het sollicitatieformulier gebruikt
•je je kandidatuur uiterlijk op 12 april 2018 naar ons stuurt (de datum van de poststempel of de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).

Het sollicitatieformulier vind je bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be

Als je geen pc hebt, kun je het sollicitatieformulier ook opvragen via het nummer 02 553 01 08.

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
2 maart, 2018 to 12 april, 2018
E-mail sollicitaties: 
werkenvoor@vlaanderen.be
Plaats: 
Brussel
Straat en huisnummer: 
havenlaan 88
Postcode: 
1000