vacatures.ap.be

Toegangsbeheerder HR-systemen

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Brussel
Provincie van tewerkstelling: 
Brussel Hoofdstedelijk Gewest
Opleiding: 
GW - Sociaal werk
MC - Office management - Management assistant
WT - Toegepaste informatica

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
Vlaamse Overheid
Sector: 
Overheid

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

Heb je een uitgesproken interesse in nieuwe technologie en moderne software toepassingen? Hou je van uitvoerend werk in nauw contact met je klanten, maar werk je ook graag aan grotere projecten met meer verantwoordelijkheid? Wil je je graag inwerken in de wereld van de HR en meer specifiek in die van de vooruitstrevende personeelssystemen? Dan is onderstaande vacature vast en zeker iets voor jou!

Profiel: 

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde:

Je hebt een bachelor of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

Je kan ook deelnemen aan de selectieprocedure als je laatstejaarsstudent bent. Je kan de functie enkel opnemen indien je op het moment van indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Lynn Van Goethem, lynn.vangoethem@kb.vlaanderen.be, 0499 94 44 43).

Arbeidsvoorwaarden: 

- Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
- Je wordt verloond in de salarisschaal gekoppeld aan de graad van deskundige (rang B1, salarisschaal B111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 2326,03 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
- Je eerste 6 maanden vormen een inwerkperiode.
- Indien je solliciteert via horizontale mobiliteit, dien je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing op te nemen
- Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be

Extra informatie: 

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 3 mei 2018.

Je stuurt het ingevuld sollicitatieformulier, samen met een kopie van je diploma, bij voorkeur
- via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer 27746.
- of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel

Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als:
- je het sollicitatieformulier gebruikt
- je je kandidatuur uiterlijk op 3 mei 2018 naar ons stuurt (de datum van poststempel of datum verzending mail geldt hiervoor als bewijs).

Het sollicitatieformulier kan je terugvinden bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be
Indien je geen pc hebt, kan je het sollicitatieformulier ook opvragen bij Kathy Tas, tel. 02 553 01 08.

Lees meer over het vereiste profiel, de functie en het takenpakket op de website: https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/werken-voor-vlaanderen/vacatures/toegangsbeheerder-hr-systemen?utm_campaign=Ago&utm_medium=banner&utm_source=hogescholen-toegangsbeheerder-hr

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
6 april, 2018 to 3 mei, 2018
E-mail sollicitaties: 
werkenvoor@vlaanderen.be
Plaats: 
Brussel
Straat en huisnummer: 
havenlaan 88
Postcode: 
1000