vacatures.ap.be

Teamverantwoordelijke voorraadbeheer B1-B2-B3 bij de stad

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Sint-Niklaas
Provincie van tewerkstelling: 
Oost-Vlaanderen
Opleiding: 
MC - Bedrijfsmanagement - Logistiek management

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
Stadsbestuur Sint-Niklaas
Sector: 
Overheid

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

Als teamverantwoordelijke voorraadbeheer geef je leiding aan een team medewerkers en sta je in voor het efficiënt, economisch en klantgericht aankopen, beheren en stockeren van diverse magazijn- en uitleengoederen van het stadsbestuur, het OCMW en de politiezone van Sint-Niklaas.
Je staat in voor een kwaliteitsvolle dienstverlening en past op een correcte manier de interne afspraken toe. We verwachten dat je flexibel en stressbestendig bent en dat je kan organiseren, aansturen en plannen.

Profiel: 

Wie we zoeken
Iemand die voldoet aan volgende voorwaarden:
 op woensdag 2 mei 2018 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving)
 je bent toegelaten tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt
 je bent van onberispelijk gedrag
 je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur)
 je bent op de uiterste inschrijvingsdatum in het bezit van een bachelor diploma ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs
Laatstejaarsscholieren of -studenten worden toegelaten tot de selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs en een verklaring voorleggen dat ze binnen een termijn van maximum 5 maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma.
 je slaagt voor selectieproeven met volgend programma:
a) praktische proeven en/of schriftelijke proeven (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools), deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.
b) een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken.

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 procent van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel getest worden, waaronder ten minste één van de kerncompetenties.

In totaal moet de kandidaat gemiddeld 60 procent van de punten behalen.

Wat we bieden
 aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling
abonnement openbaar vervoer
 aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 interessante verlofregeling
 de functie wordt beschouwd als moeilijk te rekruteren waardoor nuttige relevante ervaring uit de privésector zal kunnen meetellen voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit
 minimum maandloon: CONTRACTUEEL
(voltijds)
o met 0 jaar anciënniteit: 2.437,59 EUR bruto
o met 12 jaar anciënniteit: 2.830,84 EUR bruto.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.


Algemene bepalingen:
Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.
Je krijgt een contract voor 10 maanden. Na deze 10 maanden is het mogelijk dat je een contract van
onbepaalde duur wordt aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).

Interesse?
Bezorg ten laatste op woensdag 2 mei 2018 jouw motivatiebrief, inschrijvingsformulier, cv en een kopie van jouw diploma aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas of mail naar vacatures@sint-niklaas.be

Voor meer inlichtingen kan je terecht op de dienst HR, T 03 778 31 22 of E vacatures@sint-niklaas.be

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
16 april, 2018 to 2 mei, 2018
E-mail sollicitaties: 
vacatures@sint-niklaas.be
Plaats: 
Sint-Niklaas
Postcode: 
9100