vacatures.ap.be

HR expert(e)

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Brussel
Provincie van tewerkstelling: 
Vlaams Brabant
Opleiding: 
GW - Sociaal werk
GW - Toegepaste Psychologie

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
Koninklijke Bibliotheek van België

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

Als dossierbeheerder verwerkt u de verschillende aspecten in verband met het administratief beheer van het personeel, zoals de loopbaan, de verloven en afwezigheden, het loon, de evaluatie, de in- en uitdiensttreding. In dit kader verzamelt, redigeert, controleert en rangschikt u de administratieve documenten, voert u gegevens in de databank van het personeel in, werkt u samen met verschillende externe organisaties, volgt u de evolutie van de wetgeving …
Als referentiepersoon verzekert u de permanenties van de dienst. U adviseert en informeert de personeelsleden over alle HR-domeinen.
Als projectmedewerker neemt u deel aan de implementatie van nieuwe HR-processen en aan de optimalisatie van de bestaande procedures, meer bepaald inzake opleiding, welzijn op het werk, begeleiding van leiderschap, evaluaties …

Profiel: 

Het gaat om een startbaanovereenkomst, wat wil zeggen dat enkel kandidaten die jonger zijn dan 26 jaar in aanmerking komen voor de job.

Diploma
U bent houder van een bachelordiploma in een van de volgende domeinen: human resources, psychologie, management, sociale wetenschappen.

Ervaring
Er is geen ervaring vereist

Niet vereist, wel een troef
- U beschikt over beroepservaring in humanresourcesmanagement;
- U kent de eigenheden van het personeelsbeheer binnen het federaal openbaar ambt;
- U bezit kennis en/of heeft beroepservaring inzake leiderschap, evaluatie, competentieontwikkeling;
- Kennis van het Frans is een troef daar u in een tweetalige omgeving werkt.

Gedragsgerichte competenties:
- Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s (in team werken).
- Je plant en beheert actief je eigen groei in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf voortdurend nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken (zichzelf ontwikkelen).
- Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt de verantwoordelijkheid op je voor de correctheid van ondernomen acties (objectieven behalen).

Technische competenties:
- U bent in staat de regelgeving en de wetgeving betreffende de verschillende personeelscategorieën van de federale overheid toe te passen
o Koninklijk besluit van 24 september 2013 betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt
o Koninklijk besluit van 25 oktober 2013 betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt
o Koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel
o http://fedweb.belgium.be/nl

Arbeidsvoorwaarden: 

Arbeidsvoorwaarden
We bieden een overeenkomst aan van het type “startbaanovereenkomst”, voltijds (38 uur per week), gedurende een periode van één jaar vanaf 01/07/2018 (en uiterlijk de laatste dag van het kwartaal waarin u de leeftijd van 26 jaar bereikt). Uw contract kan worden vernieuwd op voorwaarde dat u slaagt voor een selectie die Selor organiseert. U wordt aangeworven als technisch deskundige (niveau B).

Loon
16.804,00 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen) - met de bijhorende weddeschaal B1.

Voordelen
- Terugbetaling verplaatsingskosten woon-werkverkeer indien gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer.
- Mogelijkheid om eventuele overuren te recupereren.
- Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (vlakbij het Centraal Station).
- Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie.
- 26 verlofdagen per jaar.

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
15 mei, 2018 to 30 mei, 2018
E-mail sollicitaties: 
hr@kbr.be
Plaats: 
Brussel
Straat en huisnummer: 
Keizerslaan 4
Postcode: 
1000