vacatures.ap.be

PAB-assistent

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Berchem
Provincie van tewerkstelling: 
Antwerpen
Opleiding: 
GW - Ergotherapie
GW - Orthopedagogie
GW - Sociaal werk
GW - Toegepaste Psychologie
GW - Verpleegkunde
GW - Vroedkunde
OT - Kleuteronderwijs
OT - Lager onderwijs
OT - Secundair onderwijs

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
Inge Wagemakers
Sector: 
zorg en onderwijs

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

Vacature PAB assistent

Beschrijving:
Wij zijn een gezin met twee kinderen, waaronder een zoon van 7 jaar met een meervoudige beperking (cerebrale parese, quadriplegie, ontwikkelingsachterstand). Hij volgt een inclusief traject op een school voor gewoon onderwijs. We zoeken een assistent(e) die onze zoon wil bijstaan om te kunnen deelnemen aan dagelijkse activiteiten. De focus van deze vacature ligt op assistentie om te kunnen deelnemen aan het klas- en schoolgebeuren.

Functieomschrijving:
- Je biedt assistentie op school zodat het kind een inclusief onderwijstraject kan volgen: zowel tijdens leermomenten als tijdens spel zal je inclusiebevorderend ondersteunen.
- Samen met de leerkracht en het zorgteam zal je via overleg en praktische samenwerking het traject opvolgen en taken verdelen.
- Je bereidt de klasparticipatie voor, zelfstandig en in samenwerking met de leerkracht.
- Je werkt samen met o.a. logopedist en kinesist om de noden, ondersteuningsbehoeften en ontwikkelingskansen van het kind in de klas te kennen en te benutten.
- Je laat het kind met een beperking zoveel mogelijk op eigen tempo aansluiting vinden met de activiteiten en met de andere leerlingen.
- Je ondersteunt het kind tijdens gym- en zwemles.
- Je faciliteert in communicatie: concreet verduidelijk je wat het kind met een beperking zegt/bedoelt naar anderen toe.
- Je bevordert de zelfredzaamheid van het kind met een beperking.
- Je moedigt aan, ondersteunt en stimuleert het kind om op eigen niveau bij te leren en grenzen te verleggen.
- Je benut creatief kansen en neemt initiatief om participatie te bevorderen.
- Je bent een proactieve schakel tussen de school, dienstverleners en ouders: belangrijk is het zichtbaar maken van stappen die gezet worden, vooruitgang die geboekt wordt of drempels die ervaren worden.
- Je creëert en onderhoudt een nauwe samenwerking met het gezin, leerkracht, zorgcoördinator, ondersteuners, therapeuten: met een focus op samen doelen bepalen, overleggen en terugkoppelen, meedenken i.v.m. aanpak en bijsturing.
- Je assisteert bij activiteiten van het dagelijks leven: eten, drinken, verplaatsen, jas aan/uit doen, boekentas in/uitladen, materiaal hanteren, contacten met leeftijdsgenoten, meespelen, bedienen van spraakcomputer, enz.
- Je verleent wanneer nodig hygiëne- en comfortzorg, af en toe medicatie geven.
- Je helpt bij transfers van en naar rolstoel, zitschaal, driehoekstoel, loopfiets, statafel. Concreet betekent dit: het 7-jarige kind opheffen en op een goede manier in de stoel/hulpmiddel plaatsen.
- Je helpt bij verplaatsingen: te voet of met auto, in de toekomst mogelijks ook met rolstoelbakfiets.
- Je bent bereid om occasioneel mee te gaan op uitstap.

Profiel: 

Profiel:

Welke diploma’s komen in aanmerking:
- orthopedagogie
- pedagogie
- logopedie
- ergotherapie
- lerarenopleiding
- sociaal-agogisch werk
- opvoeder
- psychologie
- …

Welke ervaring is een pluspunt:
- Je hebt ervaring in het werken met kinderen met een (meervoudige) beperking, bij voorkeur in een inclusieve onderwijscontext.
- Je hebt kennis van inclusief onderwijs.
- Je hebt ervaring met of kennis over het werken met een spraakcomputer en mind express of bent bereid zich hierin grondig in te werken.
- Je beschikt over een rijbewijs B.

Competenties:
- Je komt regels en afspraken na
- Je kan doelgericht werken, evalueren en doelen bijsturen waar nodig
- Je kan participatiebevorderend werken
- Je hebt voldoende fysieke kracht voor heffen en tillen van een kind met spierspanning
- Je hebt een positieve instelling
- Je kan creatief denken en handelen
- Je ziet kansen en kan ze benutten, denkt in mogelijkheden i.p.v. beperkingen
- Je bent sociaal en contactvaardig
- Je kan verbindend werken
- Je bent een teamplayer en kan contacten faciliteren
- Je bent goed in open communicatie, eerlijk en betrouwbaar
- Je kan een situatie of traject overzien en beslissingen nemen
- Je kan zelfstandig werken
- Je kan positief inspelen op veranderende situaties of gebeurtenissen
- Je hebt een hart voor kinderen met een beperking en het streven naar hun volle ontplooiing ook al gaat dat in kleine stapjes
- Je bent geduldig
- Je bent overtuigd van de waarde van inclusie van personen met een beperking

Arbeidsvoorwaarden: 

Aanbod:
- Een halftijdse opdracht van 19u/week, met mogelijkheid tot uitbreiding indien gewenst.
- Een vast uurrooster: halftijdse opdracht te presteren op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag, incl. binnen de 19u tijd om zelfstandig activiteiten en/of communicatie voor te bereiden.
- Een competitief loon: relevante ervaring en diploma’s worden in rekening gebracht.
- Een contract van een jaar met ingang op 20 augustus 2018 (exacte startdatum overeen te komen). Mogelijkheid tot verlenging na positieve evaluatie.

Plaats van tewerkstelling:
2600 Berchem

Extra informatie: 

Hoe solliciteren:
Stuur je motivatiebrief en CV tegen 15 juli naar pabdewulfwagemakers@gmail.com
Selectiegesprekken vinden plaats in juli.
Indien u meer informatie wenst kan u steeds contact opnemen via bovenstaand e-mailadres.

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
29 juni, 2018 to 15 juli, 2018
E-mail sollicitaties: 
inge.wagemakers@gmail.com
Plaats: 
Berchem
Straat en huisnummer: 
Apollostraat 180
Postcode: 
2600