vacatures.ap.be

Onderzoeksbegeleider

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Gent
Provincie van tewerkstelling: 
Oost-Vlaanderen
Opleiding: 
WT - Grafische en digitale media - Grafimediatechnologie
KC - Koninklijk Conservatorium Antwerpen
KA - Koninklijke academie voor schone kunsten Antwerpen
Type: 
Job

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
Hoger Instituut voor Schone Kunsten
Sector: 
Kunst, onderwijs
Bedrijfsactiviteiten: 

Het HISK organiseert in Vlaanderen postacademisch onderwijs op het gebied van beeldende en audiovisuele kunst. Het biedt jonge kunstenaars uit binnen- en buitenland gedurende twee jaar werkruimte en pedagogische begeleiding aan. Binnen het programma wordt gestreefd naar een werkbaar evenwicht tussen de eigen praktijk, gesprekken met gastdocenten, workshops, reading groups, studiereizen en publieksgerichte presentaties.

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

Doel
Deze functie heeft tot doel
• Inhoudelijk vormgeven en aansturen van een kennis- en uitwisselingsplatform voor (kandidaat)-doctorandi in de beeldende kunst
• Theoretisch en inhoudelijk begeleiden van de HISK kandidaat-laureaten, de HISK alumni en de doctorandi in de beeldende kunst
• Uitwerken van een jaarprogramma voor universitaire studenten – masters in de wetenschappen aan het HISK waarbij inhoudelijke samenwerking met de HISK-kandidaat-laureaten centraal staat.
• Uitwerken van een programma met lezingen en gastdocenten in diverse wetenschapsterreinen gerelateerd tot de meest actuele problematieken van de beeldende kunst.
• Het HISK uitbouwen tot een internationaal kennis- en onderzoekscentrum met betrekking tot hedendaagse beeldende kunst

Resultaatgebieden
De functie heeft volgende resultaatgebieden:
• Ondersteunen van de (kandidaat) doctorandi bij het voorbereiden of realiseren van hun doctoraal onderzoek.
• Opzetten, inhoudelijk beheren, ontsluiten en uitbouwen van een kennisplatform en -netwerk (ARTDocK) met betrekking tot doctoraten in de beeldende kunst.
• Uitbouwen van de academische werking van het HISK
• Opstellen en realiseren van een inhoudelijk jaarprogramma (seminarie, lezingen, gastdocenten) complementair aan dat van de curator.
• Organiseren van de selectie van masters in de wetenschappen voor een jaarprogramma aan het HISK
• Uitwerken van een jaarprogramma voor de studenten – masters in de wetenschappen waarbij inhoudelijke interactie met de HISK-kandidaat-laureaten centraal staat.
• Voorbereiden en verdedigen van inhoudelijke (subsidie)dossiers met betrekking tot erkenning van het HISK als onderzoekscentrum voor hedendaagse beeldende kunst.
• Inhoudelijk bijdragen aan beleidsnota’s, jaarverslagen en actieplannen van het HISK
• Publiceren van artikels op de HISK-website en in wetenschappelijke en kunst-gerelateerde publicaties.
• Ontvangen, beantwoorden en opvolgen van correspondentie, telefoon, e-mail, inkomende en uitgaande post, etc. met betrekking tot de taken en verantwoordelijkheden van de functie.
• Fungeren als aanspreekpunt van de studenten en (kandidaat)-doctorandi en vervullen van een brugfunctie tussen hen en de voorzitter en afgevaardigd bestuurder van het HISK met het oog op het optimaliseren van de communicatie tussen deze partijen.
• Stimuleren van alumni een doctoraat in de kunsten aan te vatten.

Profiel: 

Profiel
• Doctor in kunstwetenschappen, filosofie (optie esthetica), (culturele) pedagogie, kunsten of gelijkwaardig beoordeeld diploma.
• Goede kennis van het kunstonderwijsveld en de beeldende kunstensector in Vlaanderen
• Inzicht in het artistiek creativiteitsproces
• Inzicht in de nieuwe artistieke media
• Goed ontwikkelde pedagogische vaardigheden en inzichten
• Een ruim en divers internationaal netwerk in het wetenschappelijk en kunstenveld kunnen uitbouwen
• Degelijke professionele kennis van Nederlands en Engels - kennis van andere talen is een troef
• Basiskennis informatica : Microsoft Word, Excel

Arbeidsvoorwaarden: 

Context / rapportering
Deze functie wordt bekleed door een persoon met brede kennis en ervaring met betrekking tot de beeldende kunst, het kunstonderwijs, de kunsttheorie en het kunstenveld en kan verbanden leggen tussen de beeldende kunst en diverse wetenschapsdomeinen

De functie vereist een flexibele instelling en soms onregelmatige werkuren.

De functiehouder is een belangrijke steunpunt en gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk voor de kandidaat-laureaten, de (kandidaat) doctorandi, en de studenten-wetenschappers. Hij/zij stelt zich dienstbaar op voor het HISK.

Arbeidsovereenkomst
De functie is een voltijdse opdracht met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. De tewerkstelling loopt samen met de huidige beheersovereenkomst tussen HISK en de Vlaamse Overheid. Deze beheersovereenkomst loopt tot 31 december 2021.

Inschaling en verloning
De functiehouder wordt ingeschaald in weddeschaal A van het HISK.
Maximaal 20 aantoonbare voor de functie relevante jaren professionele en academische ervaring kunnen worden meegenomen bij het bepalen van de effectieve startanciënniteit.

Extra informatie: 

Kandidaturen
C.V. en motivatiebrief versturen tegen uiterlijk 1 augustus 2018 t.a.v. Willem Elias, voorzitter, Hoger Instituut voor Schone Kunsten, Charles de Kerchovelaan 187A, 9000 Gent of via info@hisk.edu

Volledige vacature terug te vinden op: www.hisk.edu of op http://hisk.edu/mw/images/7/7d/180621_VAC_Onderzoeksbegeleider.pdf

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
5 juli, 2018 to 1 augustus, 2018
E-mail sollicitaties: 
info@hisk.edu
Plaats: 
Gent
Straat en huisnummer: 
Charles de Kerchovelaan 187a
Postcode: 
9000