vacatures.ap.be

Communicatiemedewerker

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Kasterlee
Provincie van tewerkstelling: 
Antwerpen
Opleiding: 
MC - Communicatiemanagement - PR

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
Frans Masereel Centrum
Sector: 
Kunsten

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

We zoeken een nieuwe collega die instaat voor de interne en vooral externe communicatie van het Frans Masereel Centrum.

Heb je een vlotte pen, hebben communicatiekanalen geen geheimen voor jou en wil je meewerken aan de bekendheid van het Frans Masereel Centrum? Dan is deze vacature misschien wel iets voor jou!

Als communicatiemedewerker sta je in voor de externe communicatie van het Frans Masereel Centrum. Het kan hierbij gaan om structurele acties (vb. jaarverslag) als om tijdelijke projecten waarvoor je de communicatie verzorgt. Je zal oproepen lanceren, houdt de website up to date, hebt contacten met de pers, lay-outer, leveranciers,… Daarnaast ondersteun je de organisatie ook met alle interne communicatie zoals schrijven van brochures voor bezoekers, opmaken huishoudreglementen, up to date houden van audioguide,…
Het Departement Cultuur, Jeugd en Media staat in voor de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van het Vlaamse beleid betreffende cultuur, jeugd en media en voor de opvolging van beleidsitems die raakpunten hebben met andere departementen.

Je wordt tewerkgesteld in het Frans Masereel Centrum dat deel uit maakt van het team Infrastructuur en instellingen. Het Vlaams centrum voor grafische kunsten 'Frans Masereel' is een dynamisch, divers en toekomstgericht internationaal centrum voor hedendaagse beeldende kunstenaars, waar het grafisch beeld centraal staat. Het is een creatiecentrum maar ook een centrum waar kennisoverdracht, internationale samenwerking en navorsing centraal staan. Het Frans Masereel Centrum heeft als intentie kunstenaars in contact te brengen met het grafische beeld in al zijn aspecten door middel van residenties, workshops, demonstraties en tentoonstellingen.

Profiel: 

Diverse vakinhoudelijke activiteiten inherent aan de eigen communicatiespecialisatie voorbereiden en uitvoeren volgens de vooropgestelde kwaliteitsvereisten en procedures met als doel aan de bevoegde instanties of personen gespecialiseerde informatie, diensten en/of producten af te leveren.

1. VOORBEREIDING
De eigen werkzaamheden inhoudelijk voorbereiden, plannen en praktisch organiseren met als doel er voor te zorgen dat deze efficiënt kunnen verlopen.
 Kennis nemen van de uit te voeren opdrachten en op basis hiervan een eigen werkplan opstellen: jaarlijkse communicatie planning opmaken op basis van artistieke programmering
 Voorafgaandelijk inwinnen van informatie ter verduidelijking van de opdracht: je verzamelt alle informatie over lezingen, tentoonstellingen, masterclasses,… waarover er een communicatie dient te gebeuren.
 Contacteren van klanten en andere betrokkenen
 Uitvoeren van voorbereidende administratieve taken: opvragen offertes
 Voorbereidend studie- en opzoekwerk verrichten
 Uitvoeren van een behoefteanalyse

2. UITVOERING
Diverse activiteiten inherent aan de eigen communicatiespecialisatie uitvoeren met als doel bij te dragen tot een vlotte en tijdige afhandeling van de opdrachten van de entiteit.

Externe communicatie (in samenwerking met centrumverantwoordelijk en project manager)
 Informatie verwerken over allerlei projecten (lezingen, tentoonstellingen, Docu-press, masterclass) voor het opmaken van internetteksten, uitnodigingen, flyers en affiches.
 Informatie tot zaal- en persteksten verwerken van tentoonstellingen en projecten (opstellen en herschrijven).
 Info voor nieuwsbrief verzamelen en maandelijks versturen.
 Opmaken open calls voor residenties, curatorproject, …
 Opmaak extern jaarverslag van Frans Masereel Centrum coördineren en opmaken.
 Teksten voor internet website (her)schrijven en regelmatig updaten a.h.v. interne beleidswijzigingen (beheer en onderhoud website).
 Signalisatie extern verzorgen.

Interne communicatie
 Signalisatie intern.
 Info rond interne werking verzamelen, verwerken en vertalen naar communicatie strategieën en bijhorende middelen.
 Herschrijven van interne documenten: infobrochure, algemene teksten, enquêtes, huishoudreglementen, …
 Input leveren voor communicatievragen van Brussel.
 Audioguide systeem up to date houden en overeenkomstig brochures/informatie voorzien voor de lopende tentoonstellingen.
 Opmaken en opvolgen van communicatie-gerelateerde contracten
 Vertalingen uitvoeren (of uitbesteden) en opvolgen
 Mailings versturen (per post en digitaal)

3. RAPPORTEREN
Rapporteren over de eigen werkzaamheden en resultaten met als doel de leidinggevende/het team/zichzelf in staat te stellen het resultaat met de kwaliteitsnormen te vergelijken en indien nodig bij te sturen.
 Organiseren van de communicatievergadering en agenda opmaak
 Planningsbeheer en opmaak van communicatie-acties per project
 Signaleren van knelpunten en/of uitzonderlijke waarnemingen of gebeurtenissen
 Bijhouden van een agenda van de uitgevoerde taken en outputindicatoren
 Verslag uitbrengen over de activiteiten van opdrachtnemers bij de uitvoering van werken (grafisch vormgever, drukker,…)

4. BEHEER VAN MATERIAAL EN/OF GEGEVENS
Inventariseren, verzamelen en onderhouden van het nodige materiaal (website, sociale media, brochures, perscontacten,…) en/of analyseren van gegevens met als doel altijd te beschikken over degelijke en bruikbare materialen en/of gegevens.
 Updaten en inhoudelijk voeden van de website en sociale media
 Audioguide systeem up to date houden
 Verzorgen van een klassement of documentatiebeheersysteem
 Persnetwerk uitbouwen en onderhouden met specialisatie in de kunsten
 Verzamelen van nieuwe communicatiekanalen en middelen in functie van het doelgroepenbeleid en concrete communicatie acties.
 Jaarlijks algemene communicatiemiddelen controleren en updaten
 Communicatiebudget beheren en onderhouden
 De voorraad van brochures, flyers,…beheren
 Contacten leggen en onderhouden met leveranciers
 …

5. INFORMEREN
Informeren over producten, diensten, systemen of procedures met als doel er voor te zorgen dat de (interne of externe) klant inzicht heeft in het gebruik en de mogelijkheden ervan.
 Beantwoorden van vragen en advies verstrekken aan klanten
 Verspreiden van documentatie naar interne en/of externe klanten
 Deelnemen aan vergaderingen, werkgroepen, stuurgroepen, …
 Informatie geven aan kunstenaars, bezoekers, ,…
 …

6. KENNIS M.B.T. HET VAKGEBIED
Zichzelf voortdurend vervolmaken in het eigen vakgebied en werkterrein met als doel via integratie van de nieuwe evoluties de kwaliteit van de uit te voeren opdrachten voortdurend te verbeteren.
 Lezen van vakliteratuur, bijwonen van studiedagen, volgen van gespecialiseerde opleidingen
 Informatie-uitwisseling met vakgenoten
 Kennen en opvolgen van de technische ontwikkelingen binnen het vakgebied
 Kennen en opvolgen van de reglementering en/of wetgeving binnen het vakgebied

Arbeidsvoorwaarden: 

Aan de hand van jouw ingevuld sollicitatieformulier (en het kopie van je diploma) gaan we na of je aan de formele deelnemingsvoorwaarden voldoet. Dit zijn de volgende criteria:

Je hebt een bachelor diploma
EN
Je beschikt over 3 jaar relevante ervaring

Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure.

De cv-screening vindt plaats op 6 september 2018.

Extra informatie: 

voor alle verdere info zie link
https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/58013376

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
18 juli, 2018 to 2 september, 2018
E-mail sollicitaties: 
sollicitaties@cjsm.vlaanderen.be
Plaats: 
Kasterlee
Straat en huisnummer: 
Masereeldijk 5
Postcode: 
2460