vacatures.ap.be

Software Tester

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Schaarbeek
Provincie van tewerkstelling: 
Vlaams Brabant
Opleiding: 
WT - Elektronica-ict
WT - Toegepaste informatica

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
Federale Overheidsdienst Financiën
Sector: 
overheid

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

Ben je op zoek naar een uitdagende IT-functie waarbij je zowel je technische competenties als je praktische ingesteldheid kan gebruiken? Wens je te werken binnen een dynamische technologische omgeving?
Dan is werken bij de FOD Financiën zeker iets voor jou! Bij ons kan je meebouwen aan projecten die elke belastingplichtige aanbelangen.

Je maakt deel uit van een multidisciplinair ontwikkelteam. Binnen dit team neem je deel aan de analyse, de definitie van zowel functionele als niet-functionele testplannen, de uitvoering en de rapportering van testen. Samen bouwen jullie aan kwaliteit van toepassingen zoals MyMinfin, taxonweb, e-services …

Een greep uit het takenpakket:

• Je vertaalt project requirements naar testscenario’s en documenteert deze in onze testtool.
• Je kan aan meerdere projecten in parallel werken en behoudt het overzicht hiervan.
• Je werkt nauw samen met de developers en de business en informeert hen als de verzamelde requirements omgezet zijn naar testgevallen.
• Je stelt testscenario’s op, voert ze uit en rapporteert over de resultaten.
• Je zorgt ervoor dat testactiviteiten in staat zijn om de toepassingen af te stemmen op de business requirements. Je test ook de achterliggende processen.
• Je zorgt ervoor dat applicaties de wensen van end-users vervullen, en identificeert proactief problemen.
• Je registreert fouten in de toepassingen en verifieert de correctie hiervan.
• Je denkt mee na over het efficiënter maken van testingprocedures.
• Je draagt bij aan het technische aspect van de geautomatiseerde testsuite (testautomatisering).
• Je bouwt mee om de kwaliteit van de toepassingen te waarborgen of te verhogen.
Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met het publiek.
Meer info over de jobinhoud?
Patrick Dolders
Lead Test community - Stafdienst ICT
FOD Financiën
Tel.: 02/57 637 68
E-mail: patrick.dolders@minfin.fed.be

Er zijn 3 plaatsen bij de bij de Stafdienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) van de FOD Financiën (North Galaxy, Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel).

De test community heeft een gemeenschappelijke interesse voor testen. De testers beschikken over een expertise, met doel deze uit te breiden en te delen. De leden van de test community beoefenen allemaal dezelfde functie, maar kunnen ook samenwerken met leden uit verschillende disciplines en achtergronden.

Profiel: 

1. Vereiste diploma en/of ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

OFWEL bezit je een van de volgende diploma's, zonder relevante professionele werkervaring:
• één van volgende diploma's uitgereikt door een Belgische Hogeschool behaald in een studierichting informatica, elektronica of programmeren:
o diploma van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor, regent)
o diploma van technisch ingenieur.
OFWEL bezit je een relevante professionele werkervaring van minimum 2 jaar EN een van de volgende diploma's:
• diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
• diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
• getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
• diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
• diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

• Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 2017-2018 voor het behalen van het vereiste diploma uitgereikt door een Belgische hogeschool in een studierichting informatica, electronica of programmeren. Als je slaagt kan je pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald. Laad in dit geval je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op het moment van inschrijving op.
• Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Gedragsgerichte competenties
• Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
• Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
• Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
• Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
• Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
• Je reageert resultaatgericht op stress, controleert je eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.
• Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
• Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties
Technische competenties
• Je hebt een goede kennis van het ontwikkelen en automatiseren van testgevallen.
• Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden.
Redeneervaardigheden
• Abstracte redeneervaardigheden
• Logische redeneervaardigheden
Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De motivatie en de technische competentie in het vet worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen zwaarder door in de eindscore.
Niet vereist, wel een troef
• Je hebt ervaring met programmeren.
• Gezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt, is een goede kennis van het Frans een pluspunt.

Arbeidsvoorwaarden: 

Je wordt aangeworven als ICT-deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal NBI1.

Loon
Minimum aanvangswedde: met 0 jaar ervaring € 28 119,81 en met twee jaar ervaring € 29 021,78 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
• mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
• uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
• voordelige hospitalisatieverzekering
• gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
• voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
• mogelijkheid voor een fietsvergoeding
• allerlei sociale voordelen
• gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
• bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
• mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
• kinderopvang tijdens de schoolvakantie
• mogelijkheid tot valorisatie vorige diensten
• mogelijkheid tot telewerk of satellietwerk
• 26 verlofdagen per jaar
• glijdende werkuren in een 38-uren week.
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Extra informatie: 

Meer info over de selectieprocedure?
Call Center Dienst Wervingen
FOD Financiën
Tel.: 02/572.57.71
E-mail: infojobs@minfin.fed.be

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
7 september, 2018 to 24 september, 2018
E-mail sollicitaties: 
http://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG18042
Plaats: 
Schaarbeek
Straat en huisnummer: 
Kong albert II-laan 33
Postcode: 
1030