vacatures.ap.be

Justitieassistenten voor Antwerpen en Brussel

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Brussel
Provincie van tewerkstelling: 
Antwerpen
Opleiding: 
GW - Orthopedagogie
GW - Sociaal werk
GW - Toegepaste Psychologie
Type: 
Job

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Sector: 
Overheid

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

Heb je interesse in het werken met daders en slachtoffers van strafbare feiten? Voel je je aangetrokken tot het voeren van sociaal onderzoek, het begeleiden, informeren en adviseren van daders, slachtoffers en burgers? Heb je een vlotte pen en hou je ervan te rapporteren? Dan is deze job iets voor jou!
Je verleent professionele informatie, advies en je begeleidt je klant met het doel hem een oplossing aan te reiken en maximaal te ondersteunen in het vinden van een antwoord binnen zijn situatie.
Je voert maatschappelijke enquêtes, beknopte voorlichtingsrapporten en sociale studies voorafgaand aan de rechterlijke beslissing uit. Je begeleidt daders, en bemiddelt tussen dader en slachtoffer. Je vangt de slachtoffers van strafbare feiten op, en je verleent hen bijstand.

Profiel: 

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n):

1) Je bent in het bezit van één van de volgende diploma’s:

- Bachelor in het sociaal werk
- Bachelor in de gezinswetenschappen
- Bachelor in de orthopedagogie
- Bachelor in de sociale readaptatiewetenschappen
- Bachelor in de toegepaste psychologie
- Graduaat in het maatschappelijk werk
- Graduaat in de orthopedagogie
- Bachelor of science in de criminologische wetenschappen
- Bachelor of science in de pedagogische wetenschappen – sociale agogiek
- Bachelor of science in de pedagogische wetenschappen – orthopedagogie

De overeenkomstige diploma’s behaalt voor de BAMA-hervorming in het onderwijs komen eveneens in aanmerking. Je kan ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en ten laatste op 1 november 2018 het gevraagde diploma behaalt

2) Relevante werkervaring of affiniteit (bv. stage, eindverhandeling, …) is een pluspunt

3) Technische competenties
• Basiskennis van de relevante wetgeving en administratieve procedures (of bereid deze op korte termijn te verwerven)
• Basiskennis van het werkveld (of bereid deze op korte termijn te verwerven):
• Kennis van de relevante partners en van het gerechtelijk landschap
• Kennis van de sociale kaart
• Basiskennis van de intrapsychische dynamiek bij middelenmisbruik, verslavingsproblemen, seksueel misbruik, agressieproblemen, psychopathologie (of bereid deze op korte termijn te verwerven)
• Basiskennis van de psychologische ontwikkeling van kinderen (of bereid deze op korte termijn te verwerven)
• Basiskennis inzake herstelrecht (incluis bemiddeling) en victimologie (of bereid deze op korte termijn te verwerven)
• Vlot gebruik van de kantoorinformaticatoepassingen (o.a. MS Office, email en internet) en bereidheid om te leren werken met werkveld gebonden IT-toepassingen
• Talenkennis: kennis van vreemde talen is een troef
• Rapporteringsvaardigheden en goede schriftelijke communicatie
• Basisvaardigheden gesprekstechnieken

Arbeidsvoorwaarden: 

• Je krijgt een contract van onbepaalde duur in het Justitiehuis Antwerpen of in het Justitiehuis Brussel
• Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
• Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
• Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
• Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
• Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
• Telewerk is mogelijk na een inloopperiode.
• Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van deskundige (rang B1, salarisschaal B111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
• Je eerste 6 maanden vormen een inwerkperiode.
• Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen
• Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

Extra informatie: 

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op vrijdag 5 oktober 2018.

Je stuurt het ingevuld sollicitatieformulier:
• bij voorkeur via mail naar solliciteren.wvg@wvg.vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail of brief de vacaturetitel en het vacaturenummer.
• of per post naar: Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - afdeling HRO - Koning Albert II-laan 35 bus 30 1030 Brussel.

Ben je student, bezorg ons dan een attest dat vermeldt dat je student bent en de uiterste datum waarbinnen je het gevraagde diploma kan behalen.

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:
• je het sollicitatieformulier gebruikt
• je je kandidatuur uiterlijk op vrijdag 5 oktober 2018 naar ons stuurt (de datum van de poststempel of de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).

Het sollicitatieformulier kun je terugvinden bij deze vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be.
Als je geen pc hebt, kun je het sollicitatieformulier ook opvragen bij solliciteren.wvg@wvg.vlaanderen.be.

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
10 september, 2018 to 5 oktober, 2018
E-mail sollicitaties: 
solliciteren.wvg@wvg.vlaanderen.be
Plaats: 
Brussel
Straat en huisnummer: 
Koning Albert II-laan 35 bus 30
Postcode: 
1030