vacatures.ap.be

Voltijdse leerkracht Nederlands (Tienerschool Anderlecht)

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Anderlecht
Provincie van tewerkstelling: 
Brussel Hoofdstedelijk Gewest
Opleiding: 
OT - Secundair onderwijs
Type: 
Job

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
VZW Sint-Goedele Brussel
Sector: 
Onderwijs en Kinderopvang

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

Op 1 september 2018 opende de Tienerschool van Anderlecht de deuren.
De vzw Sint-Goedele Brussel rekruteerde een enthousiast team van leerkrachten om de opstart van deze Tienerschool goed voor te bereiden en zoekt nu een bijkomende leerkracht Nederlands (optie PO).
De Tienerschool brengt leerlingen van de derde graad lager en de eerste graad secundair samen in één doorlopende leerlijn. Aan de hand van 4 schooleigen leerlijnen bereiden we elke jonge tiener voor op een bewuste studiekeuze voor de tweede graad secundair. Daartoe focust de Tienerschool op:
• communicatie;
• zelfsturing;
• talentontdekking;
• samenwerking.
Leerlingen doorlopen een kerncurriculum met de basisleerstof, een thematisch curriculum waarin vakoverstijgend gewerkt wordt, en een persoonlijk curriculum met ruimte voor differentiatie, verkenning, remediëring en uitbreiding.
Het vak Nederlands is opgenomen in het kerncurriculum en aardrijkskunde in het thematische curriculum. Dat wilt zeggen dat je de leerplandoelen van jouw vak verwezenlijkt in projecten waarin ook de doelen van techniek, geschiedenis, aardrijkskunde, PO en MO samenkomen, daar waar dat relevant is en een meerwaarde biedt voor het leerproces van de leerling.

Profiel: 

Je beschikt over het vereiste bekwaamheidsbewijs van bachelor Nederlands, aardrijkskunde of master en over een bewijs van pedagogische bekwaamheid.
Je bezit bijkomende kwalificaties en/of bewijzen van nascholing. Een ruime onderwijservaring vormt zeker een meerwaarde.
Je profiel komt in zeer grote mate overeen met de beschreven competenties en je kan helder formuleren op welke punten er voor jou nog positieve evolutie mogelijk is.

Jobgerelateerde competenties
• de toepassing van het interne reglement, de veiligheidsvoorschriften en de gedragsregels controleren;
• de veiligheidsuitrusting, de lokalen en het materiaal nakijken;
• pedagogische methodieken toepassen;
• basiskennis aanleren (taal, wiskunde, wetenschappen, …);
• de ouders en het pedagogisch team informeren over de evaluatiewijze, resultaten, moeilijkheden of het gedrag van het kind;
• het verloop van de lessen aanpassen aan moeilijkheden van leerlingen De vooruitgang meten (evaluatie, ondervraging, ...);
• het leslokaal opstellen en controleren (netheid, orde, aankleding, ...);
• klassenraden, ... organiseren en voorzitten;
• leerlingen ontvangen, hun aanwezigheid controleren en toezicht houden tijdens het speelkwartier, uitstappen, ...;
• pedagogische, professionele, technische, ... informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren;
• leerdoelstellingen bepalen en de planning van pedagogische activiteiten opstellen;
• deelnemen aan de uitwerking van het pedagogische project van de instelling;
• informatie verzamelen en lessen voorbereiden (voorbereidingsfiche, methode, ...).
Persoonsgebonden competenties
• leervermogen hebben;
• resultaatgerichtheid;
• zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit);
• plannen (= ordenen);
• samenwerken als hecht team;
• creatief denken (Inventiviteit);
• zelfstandig werken;
• omgaan met stress;
• contactvaardig zijn;
• regels en afspraken nakomen;
• zin voor nauwkeurigheid hebben.
Talenkennis
• Nederlands (zeer goed)
Werkervaring
Niet van belang

Arbeidsvoorwaarden: 

Contract
• Een voltijdse tijdelijke job (met optie vast)
• 5 dagen / week

Aanbod
Je beseft dat het programma van de Tienerschool staat of valt met het engagement van de leerkrachten. Een voltijdse tewerkstelling in de Tienerschool betekent dat je 38 uren aanwezig bent op de school en dat die tijd bestaat uit: les geven, overleg met collega’s, voorbereidingswerk, (schoolinterne) professionalisering en verbeterwerk, gesprekken met ouders en schoolpartners, prospectie,...
Plaats tewerkstelling
SINT-GOEDELE BRUSSEL
Verheydenstraat 39
1070 ANDERLECHT

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
4 december, 2018 to 4 februari, 2019
E-mail sollicitaties: 
friedaluppens@sint-goedele.be
Plaats: 
Anderlecht
Straat en huisnummer: 
Verheydenstraat 39
Postcode: 
1070