vacatures.ap.be

HR Talent consultant - opleiding & ontwikkeling

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Brussel
Provincie van tewerkstelling: 
Brussel Hoofdstedelijk Gewest
Opleiding: 
GW - Toegepaste Psychologie
Type: 
Job

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
RIZIV
Sector: 
Openbare instelling Sociale Zekerheid

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

Binnen de dienst HR-Talent zorg je er voornamelijk voor dat het aanwezige talent van het RIZIV zich optimaal kan ontplooien. Dit doe je door collectieve leeracties op poten te zetten. Verder, sta je occasioneel ook in voor het selecteren van de juiste persoon op de juiste plaats (ongeveer 1/5e van je takenpakket).
- Je staat in voor de volledige behoefteanalyse, ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een aantal leertrajecten en opleidingsacties ;

- Je bent het aanspreekpunt voor interne klanten voor diverse collectieve opleidingsvragen. Je neemt het proces in handen en zoekt naar geschikte oplossingen voor de klant, waaronder selectie van geschikte partners, selectie van de meest effectieve leervormen,…;

- Je werkt (mee) overheidsopdrachten uit in verband met opleidings- & ontwikkelingsacties en evalueert mee de offerte;

- Je werkt (mee) opleidings- & ontwikkelingsacties uit en je ontwikkelt didactisch materiaal op maat van onze medewerkers en onze organisatie;

- Je animeert af en toe ook zelf opleidingen en workshops (bv. onthaaldag nieuwe medewerkers);

- Je verzorgt alle training gerelateerde communicatie. Je volgt ook bepaalde activiteiten op in verband met opleiding & ontwikkeling (bv. het inschrijvingsproces) en je bent het aanspreekpunt voor het administratieve team m.b.t. deze activiteiten;

- Je blijft op de hoogte van de nieuwste trends in je domein en je volgt de belangrijkste evoluties binnen onze organisatie op de voet om deze te (helpen) vertalen naar de praktijk om zo aangepaste leeracties aan te bieden;

- Je zorgt voor het selecteren van kandidaten die solliciteren via de interne markt procedure alsook via een startbaanovereenkomst. Je bepaalt de selectieprocedure, stelt het vacaturebericht op en voert interviews uit met de kandidaten.

Profiel: 

Deelnemingsvoorwaarden

1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Diploma van het hoger onderwijs (vb. graduaat, professionele bachelor, kandidaat, academische bachelor) uitgereikt door een Belgische Universiteit of Hogeschool na tenminste 2 of 3 jaar studie in een richting psychologie, sociologie, agogische wetenschappen, pedagogische wetenschappen, onderwijskunde, human resources of sociaal werk – optie personeelswerk.
Indien sollicitatie via ‘Mijn Selor’:

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

3. Voorwaarden startbaanovereenkomst

Gezien de aard van het contract ( startbaanovereenkomst - Rosetta ) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar.

Opgelet! De SBO duurt zolang de tewerkstelling van de jongere bij de werkgever duurt, tot - ten laatste - het einde van het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt.

Arbeidsvoorwaarden: 

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur als deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon
Minimum aanvangswedde: 28.682,7476 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
voordelige hospitalisatieverzekering
gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer (dichtbij metrohalte Montgomery)
voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
mogelijkheid voor een fietsvergoeding
allerlei sociale voordelen
gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
glijdende werkuren in een 38-uren week
minimum 26 dagen verlof per jaar
gesloten tussen Kerst en Nieuw
mogelijkheid tot telewerk na de nodige inwerkperiode
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Extra informatie: 

Selectietesten

1. Screening van deelnemingsvoorwaarden.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma en hebt en gezien de aard van het contract (startbaanovereenkomst - rosetta) mag je niet ouder zijn dan 26 jaar.

De organisator van de selectie kan beslissen om andere selectiecriteria te vermelden in het selectiereglement.

De screening van de deelnemingsvoorwaarden gebeurt op basis van je online-cv zoals het is ingevuld in ‘Mijn Selor’ op de uiterste inschrijvingsdatum.

Waarop moet je letten?
Vul het cv in in de taal van de job waarvoor je solliciteert.

2. Functiespecifieke screening

Interview met voorbereidende case (2u):

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Die gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je online-cv in 'Mijn Selor' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 24 punten op 40 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond begin februari 2019 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor het interview. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor het vorige event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in teschrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Meer info?

Meer info over de selectieprocedure?
Informeer bij de contactpersoon (zie 'Contactgegevens').

Feedback
Na het ontvangen van je resultaat bij iedere selectiefase kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Elk selectiegedeelte kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Niet tevreden over de selectieprocedure?
Je kan een klacht sturen naar de organisator van de selectieprocedure.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je van volgende ondersteunende maatregelen gebruik maken:
redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen. Geef dit aan bij je sollicitatie voor deze selectie, via 'Mijn Selor', in je online-cv onder 'Persoonlijke gegevens'. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

Procedure Stap 1: Vink de maatregel “ik wens redelijke aanpassingen” aan
Stap 2: Geef een beschrijving van je handicap/ziekte/leerstoornis
Stap 3: Laad een attest van je handicap/ziekte/leerstoornis op (bij problemen neem onmiddellijk contact op met diversity@bosa.fgov.be)
Stap 4: Vink de gewenste redelijke aanpassingen aan waarvan je gebruik wenst te maken en geef uitleg waarom je deze aanpassingen denkt nodig te hebben.

Belangrijk : Stap 1 tot en met stap 4 moeten volledig in orde zijn op het moment van sollicitatie en voordat je een datum van deelname kiest ! (anders kan er geen analyse van je dossier gemaakt worden en kunnen er geen redelijke aanpassingen voorzien worden)

als je slaagt voor federale contractuele selecties kom je op de lijst van geslaagden terecht. Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Wat moet je concreet doen als gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen bij aanwerving?
Als je gebruik wil maken van arbeidspostaanpassingen, dan kan je je toekomstige werkgever hierover informeren op het moment van indiensttreding. Let wel, je toekomstige werkgever wordt hier niet automatisch van op de hoogte gebracht. Telkens wanneer je een jobaanbod ontvangt, zal je ook een aanvraagformulier arbeidspostaanpassingen kunnen downloaden. Dit moet je invullen en zelf via mail doorsturen aan je toekomstige werkgever.
Laad ook bij je sollicitatie voor deze selectie een officieel, geldig attest op van je handicap.

Meer informatie over gelijke kansen vind je op www.selor.be -> Over Selor -> Gelijke kansen. Je kan ook diversity@bosa.fgov.be contacteren.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?

Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met diversity@bosa.fgov.be (ten minste 1 week voor de datum van de test) zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.

En na de selectieprocedure?

Als je geslaagd bent?
Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening (Interview met voorbereidende case). Indien er kandidaten zijn met eenzelfde score, wordt de voorkeur gegeven aan de kandidaat met de hoogste score op 'motivatie' (uit het interview).

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?
Er wordt een lijst met maximum 10 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er meer geslaagden zijn, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Als je niet geslaagd bent?
Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
7 januari, 2019 to 25 januari, 2019
E-mail sollicitaties: 
hrtalent@riziv.fgov.be
Plaats: 
Brussel
Straat en huisnummer: 
Tervurenlaan 211
Postcode: 
1150