vacatures.ap.be

jeugdwerker

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
HOBOKEN
Provincie van tewerkstelling: 
Antwerpen
Opleiding: 
GW - Orthopedagogie
GW - Sociaal werk
GW - Toegepaste Psychologie
Type: 
Job

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
Recht-Op vzw
Sector: 
jeugdwerk
Bedrijfsactiviteiten: 

vereniging waar armen het woord nemen Samen met mensen in armoede bestrijden we armoede. Projecten gebruikersparticipatie - toegankelijke dienstverlening- recht op cultuur - Activiteiten: groepswerk, projectwerk, vorming in dialoog, pretloketten, focusgroepen...

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

In de jongerenwerking strijden we samen met jongeren in armoede voor een samenleving zonder uitsluiting. Dit op een manier die aansluit bij hun leefwereld en hen de kans geeft zichzelf te ontwikkelen als individu in de samenleving. Samen met jongeren in armoede gaan we op zoek naar manieren om hun wereld te verkennen en zetten we stappen naar beleid en instanties om armoede en uitsluiting te bestrijden.

De jongerenwerker zet samen met zijn/haar collega in op jeugdwerk en projectmatig werk in het kader van armoedebestrijding. De jeugdwerker zorgt voor de ontspanningsmomenten en uitstappen en speelt een rol in het projectwerk en het beleidsgerichte werk. De activiteiten volgen de 6 criteria van een vereniging waar armen het woord nemen (armoededecreet) en vertrekken vanuit een aanpak die steeds gericht is op empowerment en het mobiliseren van de krachten van jongeren in armoede.

Voor meer informatie over de organisatie zie www.recht-op.be

Profiel: 

Taken
De jongerenwerker is (mede)verantwoordelijk voor de uitbouw en uitwerking van de jeugdwerking.
- Plannen, organiseren en begeleiden van ontspannende activiteiten en uitstappen;
- Opbouwen en onderhouden van vertrouwensrelatie met jongeren;
- Opbouwen en onderhouden van contacten met ouders (bv. huisbezoeken);
- Rekrutering en toeleiding van nieuwe jongeren naar de werking;
- Verdere uitbouw en onderhouden van lokale netwerk van partners (bvb. in het kader van rekrutering).
- Mee uitwerken van een vrijwilligersbeleid;
- De werking vertegenwoordigen op externe vergaderingen.
We voorzien een inwerktijd van 4 maanden om deze activiteiten aanvankelijk onder begeleiding en later zelfstandig uit te voeren. Door intervisie en gesprekken met collega’s leer je aandacht hebben voor de specifieke noden van jongeren in armoede.

De jongerenwerker werkt mee aan de thematische/inhoudelijke projecten.
- Jongeren motiveren om aan de inhoudelijke momenten deel te nemen;
- Plannen, organiseren en begeleiden van inhoudelijke themamomenten (zoeken van gepaste methodieken, praktisch uitwerking, …).
- Samen met de jongeren nadenken over de verspreiding van de resultaten en bevindingen van de projecten (sensibiliseren en informeren van beleid, diensten en organisaties);
- Deelname (met en zonder jongeren) aan relevante overlegmomenten en aan samenwerkingen met andere organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare jongeren;
- Uitbouw van netwerk in functie van projecten;
- Verdiepen in de thema’s armoede en uitsluiting en in het bijzonder de thema’s die de jongeren aanreiken doorheen de projecten.
We verwachten interesse in de armoedeproblematiek, een emancipatorische visie op armoedebestrijding en een participatieve aanpak in het werken met jongeren. Je wordt ondersteund en geprikkeld om deze visie in je werk met de jongeren verder te ontwikkelen. We bieden de kans om interne vormingen over armoede, basishouding en aanpak armoedebestrijding te volgen en hierover in gesprek te gaan met collega’s en mensen in armoede.

De jongerenwerker neemt actief deel aan de bredere organisatie Recht-Op
- Deelname aan teamvergaderingen (met het hele team en met het team van Kiel)
- Deelname aan intervisiemomenten

Competenties

Algemene vaardigheden
- Zelfstandigheid
- Luisteren – empathie - authenticiteit
- Probleemanalyse
- Flexibiliteit
- Open en onbevooroordeelde houding
- Plannen en organiseren
- Goede mondelinge en schriftelijke communicatie
- Enthousiasme - overtuigingskracht
Specifieke vaardigheden en houdingen
- Affiniteit met jongeren is noodzakelijk, ervaring strekt tot de aanbeveling;
- Ervaring met mensen (of jongeren) in armoede strekt sterk tot de aanbeveling;
- Interesse in de thema’s armoede en maatschappelijke uitsluiting
- Interesse in het werken aan en vanuit een eigen visie op armoede en sociale uitsluiting
- Relativerend en bemiddelend kunnen optreden;
- Kunnen aanvoelen, benoemen en afbakenen van (eigen) grenzen;
- Collegialiteit en teamspeler.

Arbeidsvoorwaarden: 

Deeltijdse job: 30/38u - start 4/3/2019
Avond- en weekendwerk mogelijk.

Plaats van tewerkstelling :
Hendriklei 19 2660 Hoboken
Krugerstraat 232 – 2660 Hoboken

Vereisten IBO : - 26 jaar en ingeschreven werkzoekend bij VDAB (uitkerings- of niet uitkeringsgerechtigd werkloos)

Diploma : sociale of pedagogische opleiding

Solliciteren met motivatiebrief en CV tot 31/1/2019 – tav coordinatie@recht-op.be

Extra informatie: 

De job is enkel toegankelijk voor wie voldoet aan de vereisten IBO : - 26 jaar en ingeschreven werkzoekend bij VDAB (uitkerings- of niet uitkeringsgerechtigd werkloos)

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
7 januari, 2019 to 31 januari, 2019
E-mail sollicitaties: 
coordinatie@recht-op.be
Plaats: 
HOBOKEN
Straat en huisnummer: 
Hendriklei 19
Postcode: 
2660