vacatures.ap.be

Selectie deskundige

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Kruidtuinlaan
Provincie van tewerkstelling: 
Brussel Hoofdstedelijk Gewest
Opleiding: 
GW - Ergotherapie
GW - Orthopedagogie
GW - Sociaal werk
GW - Toegepaste Psychologie
GW - Verpleegkunde
GW - Vroedkunde
MC - Bedrijfsmanagement - Accountancy-fiscaliteit
MC - Bedrijfsmanagement - Financie- en verzekeringswezen
MC - Bedrijfsmanagement - Logistiek management
MC - Bedrijfsmanagement - Marketing
MC - Bedrijfsmanagement - Rechtspraktijk
MC - Communicatiemanagement - Commerciële communicatie
MC - Communicatiemanagement - PR
MC - Hotelmanagement
MC - Journalistiek
MC - Office management - Management assistant
Type: 
Job

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Sector: 
overheid
Bedrijfsactiviteiten: 

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) te Brussel (Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel) biedt meerdere vacante betrekkingen als “Administratief deskundige”. Missie van het FAVV De opdracht van het FAVV is te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant. Het FAVV heeft als belangrijkste opdrachten: • De controle, het onderzoek en de keuring van de voedselproducten en hun grondstoffen in alle stadia van de voedselketen ; • De controle en de keuring van de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de in- en uitvoer van de voedselproducten en hun grondstoffen, als ook van de plaatsen waar die verrichtingen plaatsvinden ; • Het verlenen van erkenningen en vergunningen om bepaalde activiteiten in de voedselketen uit te oefenen ; • De integratie en de uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de voedselproducten en hun grondstoffen in de voedselketen en de controle erop ; • De communicatie met de sectoren en met de consumenten. Om die verschillende opdrachten uit te voeren steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op het Gedelegeerd bestuur en 4 directoraten-generaal: DG Controlebeleid, DG Algemene diensten, DG Controle en DG Laboratoria.

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

Je verzorgt een veelheid aan verschillende administratieve taken ter ondersteuning van een dienst of persoon om medewerkers en de organisatie (FAVV) in zijn geheel optimaal te laten functioneren.

Dit omvat o.a. de volgende taken :
• Je bereidt dossiers voor en klasseert deze;
• Je verdeelt informatie aan het diensthoofd en aan de andere personeelsleden van de dienst of aan andere departementen;
• Je verwerkt inkomende en uitgaande briefwisseling en/of mails;
• Je staat in voor de praktische organisatie van vergaderingen;
• Je verricht een geheel van taken dat verband houdt met de opvolging van het secretariaat van het diensthoofd;
• Je neemt deel aan en stelt verslagen op van interne vergaderingen;
• Je stelt teksten, memo’s, nota’s en presentaties op;
• Je stelt roosters, afspraken en planningen op;
• Je maakt dossiers klaar en bezorgt ze aan de juiste personen;
• In functie van de noden van de dienst en je eigen talenten kan je ook ingeschakeld worden in het behandelen van meer technische materies
• Je werkt databanken bij en voert gegevens in binnen de gestelde termijnen.

=== Meer info over de jobinhoud?===
Esther MULKERS – directeur hoofdbestuur DG Controle
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
E-mail: esther.mulkers @favv-afsca.be
Tel.: 02/211.84.01

Vanessa De Neef – directiedeskundige DG Controle
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
E-mail: vanessa.deneef@favv-afsca.be
Tel.: 02/211.84.94

Profiel: 

Opgelet! Je dient te voldoen aan de voorwaarden voor een “startbaanovereenkomst” en bent dus jonger dan 26 jaar.
=== Gedragsgerichte competenties ===
• Je bent in staat interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier te begeleiden , hen een persoonlijke dienstverlening te leveren en constructieve contacten te onderhouden.
• Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties.
• Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
• Je creëert en bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
=== Technische competenties ===
• Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden.

=== Niet vereist, wel een troef ===
• Je hebt een goede functionele kennis van het Frans.
• Je hebt een goede kennis van Microsoft Office (Word, Excel, Outlook en Powerpoint)

Opgelet! De competenties in het vet, worden als zeer belangrijk voor de job beschouwd. Deze wegen bijgevolg meer door in de eindscore bij de evaluatie.
Een goede motivatie is ook noodzakelijk.

=== Diploma ===
Vereist minimaal een Nederlandstalig bachelor diploma op de uiterste inschrijvingsdatum.

Arbeidsvoorwaarden: 

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur als administratief deskundige (niveau B – houder van een bachelor diploma) met de bijhorende weddeschaal (B1).

Minimum aanvangswedde: 28.682,75 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

=== Voordelen ===
• Gratis hospitalisatieverzekering.
• Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
• Mogelijkheid voor een fietsvergoeding.
• Kinderopvang tijdens de schoolvakantie.
• 26 dagen verlof per jaar vanaf het eerste werkjaar.
• Glijdende werkuren in een 38-uren week.
• Mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen.
• Maaltijdcheques of bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.
• Tussenkomst in de kosten van je internetverbinding
• Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie.
• Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren).
• Allerlei sociale voordelen
• Een laptop in bruikleen.
• Werken in een dynamische en aangename omgeving.

Extra informatie: 

De selectieproef (casus + interview) wordt georganiseerd door het FAVV. Deze proef vindt plaats op het hoofdbestuur, gelegen op de Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel.

=== Cv-screening ===
Indien het aantal kandidaten het rechtvaardigt, zal er een cv-screening worden georganiseerd alvorens de selectieproef plaatsvindt. Alleen de kandidaten die voldoen aan de functievoorwaarden kunnen verder deelnemen aan de selectieprocedure.

=== Schriftelijke en mondelinge proef – duurtijd: 30 min. en 45 min. ===
Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.
Deze selectieproef kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten.

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
13 februari, 2019 to 13 april, 2019
E-mail sollicitaties: 
inge.pyck@favv.be
Plaats: 
Kruidtuinlaan
Straat en huisnummer: 
55
Postcode: 
1000