vacatures.ap.be

Controleur NOE

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Kruidtuinlaan
Provincie van tewerkstelling: 
Vlaams Brabant
Opleiding: 
WT - Biomedische laboratoriumtechnologie - Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
WT - Biomedische laboratoriumtechnologie - Medische laboratoriumtechnologie
WT - Chemie - Biochemie
WT - Chemie - Chemie
WT - Chemie - Chemische procestechnologie
Type: 
Job

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Sector: 
overheid
Bedrijfsactiviteiten: 

Er is één plaats bij de Nationale Opsporingseenheid van Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) te Brussel (Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel). Missie van het FAVV De opdracht van het FAVV is te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant. Het FAVV heeft als belangrijkste opdrachten: • De controle, het onderzoek en de keuring van de voedselproducten en hun grondstoffen in alle stadia van de voedselketen ; • De controle en de keuring van de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de in- en uitvoer van de voedselproducten en hun grondstoffen, als ook van de plaatsen waar die verrichtingen plaatsvinden ; • Het verlenen van erkenningen en vergunningen om bepaalde activiteiten in de voedselketen uit te oefenen ; • De integratie en de uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de voedselproducten en hun grondstoffen in de voedselketen en de controle erop ; • De communicatie met de sectoren en met de consumenten. Om die verschillende opdrachten uit te voeren steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op het Gedelegeerd bestuur en 4 directoraten-generaal: DG Controlebeleid, DG Algemene diensten, DG Controle en DG Laboratoria. Je wordt tewerkgesteld binnen DG Controle.

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

Je neemt deel aan de preventie en repressieve bestrijding van fraude met een mogelijke
impact op de voedselketen.
• Je voert onderzoeken uit om fraude en de gevolgen ervan te bestrijden.
• Je verzekert de administratieve opvolging van deze fraudeonderzoeken en stelt
nauwkeurige en volledige dossiers op.
• Je bent verantwoordelijk voor het vergaren, kritisch analyseren en melden van
relevante informatie over mogelijke fraudegevallen.
• Je werkt nauw samen met de diverse interne en externe partijen die betrokken
zijn bij het fraudeonderzoek (parket, federale of lokale politie,...) om de dossiers
op een gespecialiseerde, gecoördineerde en multidisciplinaire wijze aan te pakken.
• Je verwerkt binnenkomende en uitgaande informatie.
• Je begeeft je naar de controleplaatsen en bent in staat kordaat en repressief op te
treden
• Je inspecteert de technische installaties van de operatoren, daarbij steunend op de
regelgeving
• Je onderzoekt de administratieve documenten, de procedures,... op basis van de
regelgeving.
• Je stelt inbreuken vast, je trekt conclusies en je neemt beslissingen in aansluiting
op de vaststellingen en je neemt maatregelen tov de gecontroleerde en de nietconforme
producten (in beslagnames, opstellen PV, afnemen PV van verhoor,…)
• Je verbaliseert indien nodig de vastgestelde inbreuken
• Je staat in voor de technische opvolging van dossiers
• Je rapporteert aan je hiërarchische meerdere, je stelt hem in kennis van
praktische problemen.
De uitoefening van deze functie vergt onregelmatige werkuren en het gebruik van een
eigen voertuig. Het gebeurt wel eens dat je ’s avonds of in het weekend controles dient uit
te voeren. Je bent bereid ter plaatse te gaan om de controles uit te voeren die nodig zijn
voor jouw onderzoek.
=== Meer info over de jobinhoud?===
Pascal TORFS - Directeur Nationale Opsporingseenheid
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen(FAVV)
Tel.: 02/211.85.33
E-mail: PASCAL.TORFS@FAVV-AFSCA.BE

Profiel: 

=== Gedragsgerichte competenties ===
• Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt
verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties.
• Je creëert en bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en door
bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
• Je reageert resultaatgericht op stress door je eigen emoties onder controle
te houden en constructief om te gaan met kritiek.
=== Technische competenties ===
• Je beschikt over goede mondelinge & schriftelijke communicatievaardigheden.
=== Niet vereist, wel een troef ===
• Je hebt een goede functionele kennis van het Frans.
• Je hebt een goede kennis van Microsoft Office (Word en Excel)
Opgelet! De motivatie en de competentie ‘stress beheren’ wordt als erg belangrijk
voor de job beschouwd.
Indien je motivatie en de competentie ‘stress beheren’ niet voldoen aan het
vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden
opgenomen worden.
=== Diploma ===
Diploma van het hoger onderwijs (b.v. graduaat, professionele bachelor, technisch
ingenieur, kandidaat, academische bachelor) uitgereikt door een Belgische universiteit of
een hogeschool na tenminste 2 of 3 jaar studie in één van de volgende afdelingen:
• Chemie, biologie, biochemie of biotechnologie
• Landbouwkunde, bio-ingenieurswetenschappen
• Milieuzorg
• Geneeskunde
• Diergeneeskunde
• Voedings- en dieetkunde
• Biomedische en farmaceutische wetenschappen
• Medische laboratoriumtechnologie
 DAAR HET EEN STARTBAANOVEREENKOMST BETREFT, BEN JE NIET OUDER DAN 26
JAAR.

Arbeidsvoorwaarden: 

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur als controleur (niveau B – houder
van een bachelor diploma) met de bijhorende weddeschaal (B1).
Loon
Minimum aanvangswedde: 28.682,75 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de
huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Een maandelijkse onkostenvoorziening tot max. 256,04 EUR (geïndexeerd bedrag voor
2018) wordt voorzien.
Voordelen
• kilometervergoeding voor gereden km's binnen de tewerkgestelde lokale controle
eenheid(0,3573 EUR) en omniumverzekering tijdens dienstverplaatsingen
• 26 dagen verlof per jaar vanaf het eerste werkjaar
• professionele ervaring, nuttig voor deze functie, kan gevaloriseerd worden
• gratis hospitalisatieverzekering
• beschikken over een laptop
• tussenkomst in de kosten van je internetverbinding
• tussenkomst in de kosten van je mobiele communicatie
• uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
• mogelijkheid om overuren op te nemen
• allerlei sociale voordelen
• flexibel uurrooster in een 38-urenwerkweek
• voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart

Extra informatie: 

De selectieproef (interview) wordt georganiseerd door het FAVV. Deze proef vindt plaats op
het hoofdbestuur, gelegen op de Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel. De planning van de selectie
zal gecommuniceerd worden na de uiterste sollicitatiedatum van 4/02/2019.
=== Cv-screening ===
Indien het aantal kandidaten het rechtvaardigt, zal er een cv-screening worden
georganiseerd alvorens de selectieproef plaatsvindt. Alleen de kandidaten die voldoen aan
de functievoorwaarden kunnen verder deelnemen aan de selectieprocedure.
=== Schriftelijke en mondelinge proef – duurtijd: voorbereiding 30 min. en 45
min. ===
Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek
‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je
motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.
Deze selectieproef kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze
afgevaardigden zijn verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en
documenten.

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
13 februari, 2019 to 13 april, 2019
E-mail sollicitaties: 
jannah.dejonge@favv.be
Plaats: 
Kruidtuinlaan
Straat en huisnummer: 
55
Postcode: 
1000