vacatures.ap.be

Speelpleinmedewerker Gekkoo vzw

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Antwerpen
Provincie van tewerkstelling: 
Antwerpen
Opleiding: 
GW - Orthopedagogie
OT - Kleuteronderwijs
OT - Lager onderwijs
OT - Secundair onderwijs
Type: 
Job

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
Gekkoo vzw
Sector: 
Jeugdwerk

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

Gekkoo heeft tijdens de verschillende vakantieperiodes vele speelpleinen verspreid over Antwerpen en haar districten. Tijdens de krokus- en herfstvakantie zijn er 4 speelpleinen geopend, tijdens de paasvakantie 6 en tijdens de zomervakantie 10. Je bent de drijvende kracht achter de gehele speelpleinwerking.

Doorheen het jaar ben jij als speelpleinmedewerker verantwoordelijk voor het uitstippelen van de beleidslijnen voor de Speelpleinbende van Gekkoo, de coördinatie en invulling van de vrijwilligersteams, de communicatie over de speelpleinen (i.s.m. de communicatiemedewerkers), het contact met scholen en partnerorganisatie,... In aanloop naar een vakantieperiode bereid je de werking praktisch en inhoudelijk voor. Na afloop van een periode evalueer je samen met vrijwilligers, collega’s en externen de werking en ga je met de gekozen werkpunten aan de slag.

Je maakt volwaardig deel uit van het inhoudelijke team van Gekkoo. Dit betekent dat je deelneemt aan het teamoverleg, collega’s ondersteunt bij de realisatie van hun opdrachten en inspringt waar nodig. Je doet jouw job met ondersteuning van en in nauw overleg met de andere inhoudelijke medewerkers en de vrijwilligers van de organisatie. Je rapporteert over het proces en de resultaten ervan aan de inhoudelijk en algemeen coördinator.

Profiel: 

•Je bouwt samen met de commissies aan een sterke visie voor de Speelpleinbende van Gekkoo en vertaalt deze naar de dagelijkse werking. Vanuit de vooropgestelde visie werk je aan een continue kwaliteitsverbetering van onze werkingen.
•Je gaat samen met de collega’s aan de slag om de geschikte vrijwilligers te werven en te engageren. Je coördineert het aanwerven van jobstudenten voor de speelpleinwerkingen.
•Je bereidt samen met de vrijwilligersteams de werkingen in aanloop naar een vakantieperiode voor. Je organiseert voorbereidingsmomenten, stimuleert de creativiteit van vrijwilligers en ondersteunt hen bij het uitwerken van een weekschema.
• Je zorgt voor een sterke praktische voorbereiding van de speelpleinwerkingen: zoeken locaties, praktische afspraken met locatiebeheerder, beheren en aankopen van materiaal, rondbrengen materiaal, inkleden van de locaties,...
• Tijdens de vakantieperiodes coördineer en draag je de dagelijkse werking van de Speelpleinbende. Je plant de dagelijkse speelpleinbezoeken door stafmedewerkers, je ondersteunt en coacht de vrijwilligers, je bent de contactpersoon voor ouders, scholen, partnerorganisaties, …
• Doorheen het jaar ondersteun je de collega’s in de operationele werking van de andere werkingen (Woensdagbende, Spelbus, Kampbende) en organisatiebrede projecten.

Arbeidsvoorwaarden: 

• Je hebt kennis en inzicht in de leefwereld van kinderen en jongeren.
• Je kan vrijwilligers motiveren en samen met hen een activiteit doen schitteren.
• Je hebt een hands-on-mentaliteit: je durft een probleem aan te pakken.
• Je bent positief ingesteld en laat je niet ontmoedigen bij een tegenslag.
• Je bent empathisch en kan je inleven in iemand anders situatie.
• Je kan samenwerken en levert een sterke bijdrage aan het gezamenlijk resultaat.
• Je bent sociaal, hebt een open vriendelijke houding en kan op een aangename manier gesprekken met vrijwilligers, kinderen of ouders starten.
• Je schrikt er niet voor terug om tijdens de drukke vakantieperiodes extra inspanningen te doen en rustigere momenten in te plannen op luwe momenten.

Strekt tot aanbeveling
• Je hebt ervaring op het speelplein en beschikt over een attest ‘Hoofdanimator in het jeugdwerk’.
• Je beschikt over een bachelor in een pedagogische richting.
• Je hebt een rijbewijs B.

Extra informatie: 

Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae vóór 12.00 uur op woensdag 10 april 2019 bij voorkeur via mail naar evi@gekkoo.be, met als onderwerp ‘sollicitatie speelpleinmedewerker Gekkoo’. Solliciteren kan ook door je motivatiebrief en cv op te sturen naar Gekkoo vzw, Limburgstraat 49-53, 2020 Antwerpen. Zorg ervoor dat je brief uiterlijk op woensdag 10 april toekomt.

Een eerste selectie zal gebeuren op basis van motivatie en cv. Geselecteerde kandidaten krijgen een uitnodiging voor een eerste gesprek en een schriftelijke proef op dinsdag 23 april 2019 in de namiddag of ‘s avonds. Een eventuele tweede gesprek heeft plaats op dinsdag 30 april 2019. We willen je uitdrukkelijk vragen beide momenten vrij te houden in je agenda.

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
5 maart, 2019 to 10 april, 2019
E-mail sollicitaties: 
evi@gekkoo.be
Plaats: 
Antwerpen
Straat en huisnummer: 
Limburgstraat 49-53
Postcode: 
2020