vacatures.ap.be

Deskundige Overheidsopdrachten / Klachtenbehandeling

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Brussel
Provincie van tewerkstelling: 
Brussel Hoofdstedelijk Gewest
Opleiding: 
MC - Bedrijfsmanagement - Rechtspraktijk
Type: 
Job

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Sector: 
Overheid

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

Het Departement WVG heeft momenteel 1 vacature voor de functie van office professional overheidsopdrachten en klachtenbehandeling bij de afdeling Beleidsinformatie, Communicatie en Kennis (BICK).

Profiel: 

Het verlenen van administratief ondersteunende diensten aan één of meer personen binnen de entiteit met als doel bij te dragen tot een vlotte, efficiënte administratieve werking van de entiteit.
De functiehouder ondersteunt de dossierbeheerders praktisch op administratief vlak bij de toepassing van de wet op de overheidsopdrachten. Hij/zij ontwerpt voorstellen van bestek en overlegt dit met de dossierbeheerders. Hij/zij volgt administratief de aanbestedingsprocedure op tot vóór het sluiten van de overeenkomst met de uitvoerder, zodat de aanbestedingsprocessen op een efficiënte, correcte, klantvriendelijke en digitale manier verlopen.
Als klachtenbehandelaar behandelt de functiehouder klachten van de verschillende afdelingen. Hij/zij ondersteunt de klachtencoördinator en de collega’s klachenbehandelaars bij het managen van de klachten en aanvragen over openbaarheid van bestuur.
Daarnaast ondersteunt de functiehouder secretarissen van vergaderingen bij het voorbereiden en documenteren van vergaderingen, ook met externen.
Tot slot neemt de functiehouder bepaalde administratieve taken op die bijdragen tot een vlotte werking van het departement. Deze taken worden opgenomen en afgesproken door verschillende collega’s in een systeem van gepoolde taken.

Arbeidsvoorwaarden: 

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n):
1) Je beschikt over een professionele bachelor bedrijfsmanagement afstudeerrichting rechtspraktijk.
2) Je hebt minimaal 1 jaar beroepservaring met overheidsopdrachten en taken waarbij de juridische interpretatie doorslaggevend is voor de werkzaamheden (vb. klachtenbeheer)

Extra informatie: 

Aanbod
• Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
• Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
• Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
• Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
• Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
• Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
• Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van deskundige (B1).
• Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
• Je eerste 9 maanden vormen een inwerkperiode.
• Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen
• Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op vrijdag 22 maart 2019.
Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier samen met een kopie van je diploma bij voorkeur via mail naar solliciteren.wvg@wvg.vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail de vacaturetitel en het vacaturenummer.

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
6 maart, 2019 to 22 maart, 2019
E-mail sollicitaties: 
solliciteren.wvg@wvg.vlaanderen.be
Plaats: 
Brussel
Straat en huisnummer: 
Koning Albert II-laan 35 bus 30
Postcode: 
1030