vacatures.ap.be

Opbouwwerker team wonen, 100% of 80%, tot eind 2020

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
antwerpen
Provincie van tewerkstelling: 
Antwerpen
Opleiding: 
GW - Sociaal werk
Type: 
Job

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw
Sector: 
maatschappelijk opbouwwerk

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

VACATURE: OPBOUWWERKER BIJ SAMENLEVINGSOPBOUW, 100 of 80%, tot eind 2020, onmiddellijk starten

Krijg je energie van het werken met mensen? Is elk probleem voor jou een uitdaging? Heb je strategisch inzicht?
Wil je mee maatschappelijke structuren beïnvloeden?

WAT DOET SAMENLEVINGSOPBOUW?
Samenlevingsopbouw vzw werkt samen met mensen in een kwetsbare positie. Samenlevingsopbouw versterkt mensen en zoekt samen oplossingen voor structurele problemen. Je gaat aan de slag met mensen in armoede, mensen die niet vlot Nederlands spreken, alleenstaanden, mensen met een psychische kwetsbaarheid of kortgeschoolde langdurig werkzoekenden.

Droom je van een meer solidaire en rechtvaardige samenleving en wil je daaraan meewerken? Dan ben jij de opbouwwerker die wij zoeken.

Lees meer over Samenlevingsopbouw in Antwerpen.

IS DIT JOUW TOEKOMSTIGE WERKPLEK?

Provincie Antwerpen:

Wonen is een kwestie in de provincie Antwerpen. Er is een groot tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen. Sociale huisvestingsmaatschappijen hebben leegstaande huurwoningen die soms maanden of jaren wachten op verbouwing.
Het project Wonen met Kansen benut die leegstand om jongeren op weg te helpen. Wonen met kansen biedt jongvolwassenen een thuis en een opstap naar zelfstandig wonen, leren en werken.

Leegstand in sociale huisvesting en heel veel wachtenden voor u

In afwachting van verbouwingen of vervangnieuwbouw stonden in Antwerpen in 2017 een 1600-tal panden in de sociale huisvesting leeg. In Mechelen een 300-tal en in Turnhout een 150-tal. De gemiddelde wachttijd voor een sociale woning in de provincie Antwerpen is meer dan drie jaar.

Jongeren hebben problemen met wonen

Van de 10.000 vroegtijdige schoolverlaters en 9.300 jeugdwerklozen in Antwerpen, Mechelen en Turnhout zijn er heel wat onder hen op zoek naar een (tijdelijk) dak boven het hoofd. Maar van de toewijzingen in 2017 ging uiteindelijk nog geen 15% naar jongeren (tot 29 jaar).

Een win-win voor sociale huisvestingsmaatschappijen en jongeren?

Huisvestingsmaatschappijen kampen met een verouderd patrimonium. Dat brengt uitdagingen mee: een lange lijst renovaties en mogelijke problemen als kraak of verloedering in wijken. De wachtlijsten zijn lang, en de kans om een huurwoning toegewezen te krijgen, neemt af met de leeftijd.

Profiel: 

Pilootproject in 2019 in A’pen, Mechelen of Willebroek

Wonen met Kansen (WMK) biedt jongvolwassenen een thuis en een opstap naar zelfstandig wonen, leren en werken.
Tijdelijke leegstand van sociale huisvestingsmaatschappijen wordt benut om jongeren één jaar te huisvesten. Tijdens dat jaar worden zij in groep begeleid naar een structurele oplossing voor hun woonbehoeften. Het gaat om een groep van jongeren in een kwetsbare positie en kansrijke jongeren. Daarin zit ook de kracht om een transitie te maken naar meer zelf- én samenredzaamheid.

WAT DOE JE ALS OPBOUWWERKER?

Je werkt vanuit de visie en missie van Samenlevingsopbouw aan de doelstellingen van jouw project. Dit is een project dat jij samen met twee andere collega’s realiseert.

Je trekt met de steun van jouw collega’s de stuurgroep van het project, bestaande uit de bewoners en vertegenwoordigers van de verschillende organisaties (uit heel provincie Antwerpen), die mee de ontwikkelingen evalueren en tijdig kunnen bijsturen indien nodig.

Je ontwikkelt samen met de bewoners en de partners een woonmodel gebaseerd op het piloot project om de leegstand binnen sociale huisvesting tijdelijk voor de maatschappelijk kwetsbare groepen te benutten.

Je bouwt kennis op over het thema “wonen” . Je werkt samen met collega’s in andere woonprojecten en andere instituten van de sector samenlevingsopbouw om structurele oplossingen op lokaal en Vlaams niveau te realiseren.

Je bent een ambassadeur van “Wonen met kansen”: je kunt het project enthousiast voorstellen en de partners overtuigen om mee te doen.

Een basiskennis van financieel management en woonkwaliteitsvereisten zijn een pluspunt.

Arbeidsvoorwaarden: 

We geven je de kans om je kwaliteiten te ontwikkelen binnen een sociale en innovatieve omgeving. We hebben een personeelsbeleid dat uitdrukkelijk kiest voor diversiteit. Een diploma in sociaal-culturele richting vinden we een meerwaarde maar geen vereiste. Je krijgt kansen om je te ontplooien op basis van je interesses en ambities. Je komt terecht in een aangename werksfeer, je krijgt een goede ondersteuning en begeleiding in je professioneel functioneren. We bieden je een soepele uur-, vakantie-en compensatieregeling.

Barema B1c (maatschappelijk opbouwwerk)

Extra informatie: 

Je kan enkel solliciteren via het formulier op onze website en dit voor 25/03/2019.
De gesprekken gaan door op 27/3/2019 van 9 tot 17u. Het gesprek duurt ongeveer één uur.

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
14 maart, 2019 to 24 maart, 2019
E-mail sollicitaties: 
griet.vanbaarle@samenlevingsopbouw.be
Plaats: 
Antwerpen
Straat en huisnummer: 
Gasstraat 12-14
Postcode: 
2060