vacatures.ap.be

projectcoördinator team Arbeid

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Antwerpen
Provincie van tewerkstelling: 
Antwerpen
Opleiding: 
GW - Sociaal werk
Type: 
Job

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw
Sector: 
maatschappelijk opbouwwerk
Bedrijfsactiviteiten: 

Samenlevingsopbouw vzw werkt samen met mensen in een kwetsbare positie. Samenlevingsopbouw versterkt mensen en zoekt samen oplossingen voor structurele problemen. Je gaat aan de slag met mensen in armoede, mensen die niet vlot Nederlands spreken, alleenstaanden, mensen met een psychische kwetsbaarheid of kort geschoolde langdurige werkzoekenden. Droom je van een meer solidaire en rechtvaardige samenleving en wil je daaraan meewerken? Dan ben jij de coördinator die wij zoeken.

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

Is dit jouw toekomstige werkplek?
Je begeleidt een team van medewerkers die projecten uitwerken om de positie van kortgeschoolde mensen op de arbeidsmarkt te versterken.

Het thema:
In vele gevallen is werk de kortste weg om uit de armoede te ontsnappen en eruit te blijven. Helaas is het voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie ook een ontoegankelijke. De arbeidsmarkt stelt steeds hogere eisen. Zij die niet mee zijn, hebben het steeds moeilijker om aan te sluiten. We stellen vast dat het activeringsbeleid het laatste decennium verstrengt. Samen met fenomenen als technologisering, digitalisering en juridisering leidt dit tot een toenemende dualisering. 

De projecten:  
ACT, de zoektool naar talent
ACT is een aanpak waardoor arbeidsbemiddelaars zicht krijgen op iemands competenties. Geen
talige vragenlijst of test, maar doe-opdrachten. Door samen met een werkzoekende de
opdrachten te doorlopen krijg je onder andere zicht op zijn of haar: talent om te plannen en
organiseren, probleemoplossend vermogen, flexibiliteit, snelheid, nauwkeurigheid, inzicht, zin om
initiatief te nemen of omgang met feedback en kritiek.
De zoektool is online beschikbaar voor iedereen die mensen aanwerft of selecteert en wordt uitgerold in heel Vlaanderen.
Bewijs
In de werkingen van Samenlevingsopbouw komt het vaak voor. Mensen die veel solliciteren en toch geen werk vinden. Ze zitten met veel vragen. Hoe komt dit? Is het discriminatie? Of is het iets anders? Kan je discriminatie dan bewijzen? Kan je er iets aan doen? Het project Be-Wijs gaat samen met mensen op pad en zoekt antwoorden.
Duurzaam en werkbaar werk
Heel wat mensen in een kwetsbare positie hebben weinig of geen toegang tot de reguliere arbeidsmarkt. Eenmaal op de arbeidsmarkt komen ze regelmatig terecht in precaire jobs met een tijdelijk en/of zeer flexibel karakter. Werknemers in het algemeen maar personen in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in het bijzonder zijn weinig eigenaar van hun eigen arbeid. Met werkgevers, maatwerkbedrijven en mensen in een MK positie zoeken we op systemen om duurzaam werk te creëren.

HET AANBOD VAN SAMENLEVINGSOPBOUW?

We geven je de kans om je kwaliteiten te ontwikkelen binnen een sociale en innovatieve omgeving. We hebben een personeelsbeleid dat uitdrukkelijk kiest voor diversiteit. Een diploma in sociaal-culturele richting vinden we een meerwaarde maar geen vereiste. Je krijgt kansen om je te ontplooien op basis van je interesses en ambities. Je komt terecht in een aangename werksfeer, je krijgt een goede ondersteuning en begeleiding in je professioneel functioneren. We bieden je een soepele uur-, vakantie-en compensatieregeling.
We bieden je een voltijdse job van onbepaalde duur met barema B1A ( paritair comité 329.01). Solliciteren via het formulier op onze website www.samenlevingsopbouw-antwerpenstad.be voor 5/5/2019.

Profiel: 

WAT DOE JE ALS projectcoördinator?

Je werkt vanuit de visie en missie van Samenlevingsopbouw aan de doelstellingen projecten Arbeid. Je coacht collega’s die de opbouwwerkprojecten realiseren.
Je bouwt samen met je collega’s visie op.
Je legt verbinding tussen de projecten en de inhoudelijke kaders van de organisatie

Samen met de directie, de stafmedewerkers en de collega projectcoördinatoren vorm je mee het beleidsteam dat in staat voor de strategische beleidsvoering van de organisatie.

Je bent vertrouwd met de werkwijze van Samenlevingsopbouw: mensen sterker maken en samen met hen zorgen voor een socialer beleid.
Je hebt inzicht in planmatig en doelgericht werken.
Je hebt inzicht (of ervaring?) in situationeel leiderschap , coaching en aansturing.
Je kan organisatorische processen trekken.
Je kan met groepen werken aan gezamenlijk geformuleerde doelstellingen en je houdt rekening met de aanwezige draagkracht, het tempo en de competenties.
Je bent een ambassadeur van Samenlevingsopbouw en werkt nauw samen met partners. Je weet professionele relaties te onderhouden met samenwerkingspartners en mogelijkheden aan te grijpen om nieuwe samenwerkingen aan te gaan.

Je bouwt kennis op over het thema arbeid door netwerking en vorming. Je integreert die kennis in je coaching praktijk. Je werkt samen met de collega’s van het beleidsteam om vanuit de lokale context te werken aan structurele oplossingen op stedelijk en Vlaams niveau.

Extra informatie: 

Solliciteren via het formulier op onze website.

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
8 april, 2019 to 5 mei, 2019
E-mail sollicitaties: 
griet.vanbaarle@samenlevingsopbouw.be
Plaats: 
Antwerpen
Straat en huisnummer: 
Gasstraat 12-14
Postcode: 
2060