vacatures.ap.be

Deskundige HR

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
9120 Melsele
Provincie van tewerkstelling: 
Oost-Vlaanderen
Opleiding: 
MC - Office management - Management assistant
Type: 
Job

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
Hulpverleningszone Waasland HR
Sector: 
Hulpverlening
Bedrijfsactiviteiten: 

Hulpverleningszone Waasland verenigt de brandweer- en ambulanceposten Beveren, Kieldrecht, Kruibeke, Melsele, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster. Deze negen posten die ruim 550 medewerkers herbergen, zetten zich dagelijks in voor de bescherming van meer dan 219.000 inwoners binnen het Waasland.

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

De deskundige HRM is medeverantwoordelijk voor de uitwerking en de implementatie van een aantal HR-projecten en biedt ondersteuning aan het diensthoofd HRM. De deskundige HRM organiseert en ondersteunt de activiteiten van de dienst en draagt zo bij tot de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen, de efficiënte werking van de dienst HR en tot een optimale dienstverlening aan interne en externe klanten.
Tewerkstellingsplaats: post Melsele.

Profiel: 

De kandidaten moeten op de uiterste inschrijvingsdatum, 14 mei 2019 om 23u59 , voldoen aan volgende algemene voorwaarden:1.Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. De aanstellende overheid beslist over het passend gedrag aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 3 maanden oud is op het ogenblik van de indiensttreding. Als daarop ongunstige opmerkingen voorkomen mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen. De aanstellende overheid oordeelt over de inhoud van het uittreksel en neemt de opmerkingen van de sollicitant in overweging. Bij de beoordeling houdt de aanstellende overheid rekening met het dienstbelang, de waardigheid van de desbetreffende openbare functie en de aard van de te begeven betrekking.
2.De burgerlijke en politieke rechten genieten.
3.Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
4.Tot het wettige verblijf in België en wettelijk tot de Belgische arbeidsmarkt zijn toegelaten of leerplichtig in België.
In het bezit zijn van een bachelordiploma ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs. Laatstejaarsstudenten leggen een studiebewijs voor en een verklaring van de school dat ze binnen een termijn van maximum vijf maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun bachelordiploma. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij Hulpverleningszone Waasland.

Arbeidsvoorwaarden: 

Een aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer en hospitalisatieverzekering.
Een aangepaste vorming en een functionele loopbaan.
Een boeiende job in een aangename werksfeer.
Een interessante verlofregeling.
Minimum bruto-maandloon: 2.460,78 EUR/bruto-maandloon met 12 jaar anciënniteit: 2887,50 EUR
De beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kunnen voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit in aanmerking genomen worden voor maximum 12 jaar, op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie. Het rechtstreekse nut wordt beoordeeld op basis van een vergelijking van die diensten met de algemene en specifieke voorwaarden en met het functieprofiel van de functie waarin het personeelslid aangesteld wordt. Het personeelslid levert zelf de bewijsstukken van de beroepservaring met documenten van externe instanties.

Extra informatie: 

Indien deze vacature je aanspreekt, aarzel dan niet en stuur je sollicitatie uiterlijk op 14 mei 2019 om 23u59 door naar sollicitatie@hvzwaasland.be of bel naar 03 502 09 08.
Alle nodige documenten kan je vinden op onze website: https://www.hvzwaasland.be/vacatures/

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
9 april, 2019 to 14 mei, 2019
E-mail sollicitaties: 
sollicitatie@hvzwaaland.be
Plaats: 
9120 Melsele
Straat en huisnummer: 
Keetberglaan 7
Postcode: 
9120