vacatures.ap.be

Verpleegkundige

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Deurne
Provincie van tewerkstelling: 
Antwerpen
Opleiding: 
GW - Verpleegkunde
Type: 
Job

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
Geneeskunde voor het volk
Sector: 
Gezondheidzorg
Bedrijfsactiviteiten: 

De VZW Geneeskunde voor het Volk Deurne (GVHV) bestaat sinds 1981 en telt momenteel 4650 patiënten. Ons team bestaat uit 9 vaste huisartsen, 2 huisartsen in opleiding, 1 diëtiste, 1 psycholoog, 5 verpleegkundigen, administratief personeel en een aantal vaste vrijwilligers. De praktijken maken deel uit van een platform van 11 groepspraktijken in België (www.gvhv-mplp.be). GVHV is een initiatief van de Partij van de Arbeid (www.pvda.be) en engageert zich in het sociale en politieke leven, bijvoorbeeld in de strijd rond de verlaging van de prijs van de medicamenten (Kiwi-model), de verdediging van een sterke sociale zekerheid en de strijd rond de Lange Wapper en Ringland. Wij werken via het forfaitsysteem. De groepspraktijk ontvangt van de mutualiteiten maandelijks een vast bedrag per patiënt en in ruil daarvoor garandeert ons multidisciplinair team kwaliteitsvolle eerstelijnszorg zonder dat onze patiënten daarvoor moeten betalen. Daarbij bestaat onze verpleegkundige dienst als sinds 2008!

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 
Profiel: 

n de praktijk

- toedienen van verpleegkundige zorgen: wondzorg, injecties, bloedafnames, ECG, oren uitspuiten, wratten bevriezen, parameters controleren, …
- ondersteunen van het werk van de artsen via eigen consultaties: vaccinaties, begeleiden van patiënten met chronische aandoeningen zoals diabetes en COPD, preventieconsult, gezondheidsopvoeding, …
- werken vanuit een holistische visie (sociaal, psychologisch en medisch)
- multidisciplinaire samenwerking met artsen, diëtiste en psycholoog
- deelname of leiden van werkgroepen rond nieuwe projecten
- uitwerken van nieuwe praktijkprojecten, richtlijnen en protocollen
- deelnemen aan MDO (multidisciplinair overleg met externe- en medische diensten).

Buiten de praktijk

- samen met uw collega’s verpleegkundigen in staan voor de thuisverpleging van onze patiënten
- toezicht op de thuissituatie van de patiënt en daarnaast verantwoordelijke rol uitoefenen tov. externe diensten en mantelzorgers
- ondersteunen van artsen bij de opvolging van chronische patiënten binnen de thuiszorg.

Andere

- invoeren medische gegevens uit verslagen in het EMD
- inschrijven van nieuwe patiënten
- bijwonen van briefings en vergaderingen
- beheer folders en GVO-materiaal
- beheer medicatie (voorraadkast, de urgentietrousse en verdovende middelen)
- beheer materiaal (medische firma, labo, apotheek, stikstof, ECG, …)

Arbeidsvoorwaarden: 

- zich kunnen vinden in de visie van Geneeskunde voor het Volk (zie www.gvhv-mplp.be)
- een diploma van A1-verpleegkundige/Bachelor in de verpleegkunde
- mogelijk tot volgen van bijkomende opleidingen, meer specifiek het postgraduaat ‘Verpleegkundige in de Huisartsenpraktijk’,(https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/opleidingsaanbod/verpleegkunde-in-de-huisartspraktijk/profiel/)
een vriendelijke en correcte houding tegenover patiënten, dokters en medewerkers
- vlot kunnen omgaan met computer (email, internet, office programma's) werken met medische programma's (CareConnect, …)
- verzorgd voorkomen, discretie en respect voor het beroepsgeheim
- communicatievaardigheid en probleemoplossend vermogen
- flexibiliteit
- avond- en weekend werk is mogelijk, minimaal en op voorhand in te plannen
- zelfstandig kunnen werken, mee nadenken over de uitbouw van de taken binnen de multidisciplinaire praktijk (ervaring met projectwerk en/of protocolmatig werken is een pluspunt)
- wetenschappelijke literatuur kunnen opzoeken en beoordelen
- respect voor mensen van andere culturen
- basisconversatie Frans, Engels.

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
7 juni, 2019 to 7 augustus, 2019
E-mail sollicitaties: 
kitty.eraly@gvhv.be
Plaats: 
Deurne
Straat en huisnummer: 
Sint Rochusstraat 57
Postcode: 
2100