vacatures.ap.be

Dossierbehandelaars

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Brussel
Provincie van tewerkstelling: 
Vlaams Brabant
Opleiding: 
MC - Office management - Management assistant
Type: 
Job

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Sector: 
Overheid

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

Als dossierbehandelaar ‘Revalidatie’ word je toegewezen aan de afdeling Gespecialiseerde Zorg. Als dossierbehandelaar ‘Vlaamse Zorgkas’ of ‘Administratieve geldboete’ word je aan de afdeling Vlaamse en Sociale Bescherming toegewezen.

Bij de behandeling van onder meer nieuwe revalidatieconventies of wijzigingen aan bestaande revalidatieconventies wordt het advies van de expertencommissie en de sectorale adviescommissie(s) gevraagd. Een deel van je werk zal de behandeling van deze dossiers zijn. Je ondersteunt de voorzitters van deze commissies bij de behandeling van de verschillende dossiers.
Je maakt de agenda op van de commissies in overleg met de voorzitter, houdt de dossiers bij op Sharepoint, volgt de verschillende adviezen op en verzorgt mee de goede afhandeling van de verschillende dossiers,. Je bekijkt individuele aanvragen van revalidatieconventies samen met de beleidsmedewerker en de financieel deskundige. Je bent een echte kei in organisatie, hebt veel aandacht voor detail en bent nauwkeurig in de opvolging van alle dossiers. Je bent flexibel ingesteld en hebt veel zin voor initiatief.
Daarnaast verzorg je mee de communicatie met de verzekeringsinstellingen op het vlak van tarieven, nieuwe conventies, aanpassing van prijzen, enz. Je werkt mee een goed opvolgsysteem uit op Sharepoint. Je werkt ook mee aan een goed communicatie naar voorzieningen en bijvoorbeeld burgers (via de website) zodat de meest actuele info altijd goed te vinden is.
Tot slot werk je je ook inhoudelijk verder in de revalidatieconventies, bijvoorbeeld op het vlak van verloning, sociale regelgeving, tarieven, facturatie, enz.
Je wordt een belangrijk aanspreekpunt voor de verschillende voorzieningen. .

Als dossierbehandelaar Vlaamse Zorgkas sta je in voor de behandeling van aanvragen voor een zorgbudget, dossiers mobiliteitshulpmiddelen en dossiers residentiële ouderenzorg (woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra). Je verzorgt de volledige opvolging, je voert de nodige controles uit, je beslist en informeert. Voor alle pijlers Vlaamse Sociale Bescherming wordt de dossierbehandeling en – opvolging ondersteund door ICT – applicaties.

Als dossierbehandelaar administratieve geldboete sta je in voor de behandeling van de bezwaren die personen met een boete indienen bij het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.

Profiel: 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

• Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid. Je hebt minimaal 1 jaar beroepservaring met data-analyse in het gezondheidsdomein.
Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en ten laatste op 1 september 2019 het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.
• Ervaring is geen vereiste, maar indien je beroepservaring hebt met dossierbehandeling of beroepservaring/affiniteit hebt met de welzijns- of gezondheidssector is dat een pluspunt.

Je beschikt over volgende technische competenties of bent bereid deze op korte termijn te verwerven:
• Kennis van de Vlaamse overheid (structuur en bevoegdheden)
• Kennis over de organisatie en de regelgeving of je bent bereid deze aan te leren
• Goede kennis van het Nederlands zowel schriftelijk als mondeling
• Vlot werken met IT-applicaties (grondige kennis van Word, Excel, Outlook), mail en internet

Arbeidsvoorwaarden: 

• Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
• Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
• Na een inwerkperiode is er mogelijkheid tot telewerken met een maximum van 2 dagen/week.
• Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
• Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van deskundige (rang B1). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
• Je eerste 9 maanden vormen een inwerkperiode.
• Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen
• Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Extra informatie: 

De selectiefases cv-screening, competentiescreening en jurygesprek zijn eliminerend. De data zijn onder voorbehoud.

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op maandag 24 juni. Je stuurt het ingevuld sollicitatieformulier naar solliciteren.wvg@wvg.vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail de vacaturetitel ‘Dossierbehandelaar VT623 / VT624 / VT628’. Enkel de sollicitaties aan de hand van het sollicitatieformulier komen in aanmerking.

De vacatures zijn terug te vinden op https://www.vlaanderen.be/vacatures?hiringOrganization=Agentschap%20Zorg%20En%20Gezondheid&order_publicationdate=desc.

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
12 juni, 2019 to 24 juni, 2019
E-mail sollicitaties: 
solliciteren.wvg@wvg.vlaanderen.be
Plaats: 
Brussel
Straat en huisnummer: 
Koning Albert II-laan 35 bus 30
Postcode: 
1030