vacatures.ap.be

Adjunct-Secretaris voor de commissies Vlaamse Sociale Bescherming

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Brussel
Provincie van tewerkstelling: 
Vlaams Brabant
Opleiding: 
GW - Sociaal werk
Type: 
Job

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Sector: 
Overheid

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

Je wordt tewerkgesteld binnen de afdeling Vlaamse Sociale Bescherming.

Als adjunct- secretaris van de commissies Vlaamse Sociale Bescherming bied je ondersteuning bij de uitvoering van de opdrachten van de verschillende commissies. Er zijn momenteel drie commissies actief in de Vlaamse Sociale Bescherming:
- De bijzonder technische commissie mobiliteitshulpmiddelen
- De adviescommissie mobiliteitshulpmiddelen
- De administratieve beroepscommissie

In de bijzondere technische commissie bereid je mee de dossiers voor van gebruikers die omwille van specifieke noden een mobiliteitshulpmiddel aanvragen dat niet voorkomt op de lijst van erkende mobiliteitshulpmiddelen.
In de adviescommissie mobiliteitshulpmiddelen bereid je mee dossiers voor van aanvragen van fabrikanten of verdelers van mobiliteitshulpmiddelen om hun product op te nemen in de lijst van erkende mobiliteitshulpmiddelen. Voorts ondersteun je de adviescommissie mobiliteitshulpmiddelen bij de advisering over o.m. aanpassingen aan het mobiliteitshulpmiddelenbeleid of de tarifering van de mobiliteitshulpmiddelen.
In de administratieve beroepscommissie bereid je mee de dossiers voor van gebruikers die de beslissing van een zorgkas in de toekenning van een dossier zorgbudget zwaar zorgbehoevenden betwisten.

Profiel: 

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

• Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid.
Een professionele bachelor in een administratieve richting of in een richting in de welzijns- en gezondheidssector is een pluspunt.
Je kunt ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en ten laatste op 1 september 2019 het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.
• Ervaring is geen vereiste, maar indien je beroepservaring hebt met dossierbehandeling of beroepservaring/affiniteit hebt met de welzijns- of gezondheidssector is dat een pluspunt.

Je beschikt over volgende technische competenties of bent bereid deze op korte termijn te verwerven:
• Kennis van de Vlaamse overheid (structuur en bevoegdheden)
• Kennis over de organisatie en de regelgeving of je bent bereid deze aan te leren
• Goede kennis van het Nederlands zowel schriftelijk als mondeling
• Vlot werken met IT-applicaties (grondige kennis van Word, Excel, Outlook), mail en internet

Arbeidsvoorwaarden: 

• Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
• Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
• Na een inwerkperiode is er mogelijkheid tot telewerken met een maximum van 2 dagen/week.
• Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
• Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van deskundige (rang B1). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
• Je eerste 9 maanden vormen een inwerkperiode.

Extra informatie: 

Sollicitatieprocedure:
• Cv-screening: in de week van 24 juni 2019
• Competentiescreening (extern selectiebureau): in de maanden juli en augustus
• Jurygesprek: eind augustus 2019 en september 2019

De selectiefases cv-screening, competentiescreening en jurygesprek zijn eliminerend. De data zijn onder voorbehoud.

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op maandag 24 juni. Je stuurt het ingevuld sollicitatieformulier naar solliciteren.wvg@wvg.vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail de vacaturetitel ‘Adjunct-secretaris voor de commissies Vlaamse Sociale Bescherming – VT629’. Enkel de sollicitaties aan de hand van het sollicitatieformulier komen in aanmerking.

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
12 juni, 2019 to 24 juni, 2019
E-mail sollicitaties: 
solliciteren.wvg@wvg.vlaanderen.be
Plaats: 
Brussel
Straat en huisnummer: 
Koning Albert II-laan 35 bus 30
Postcode: 
1030