vacatures.ap.be

dossierbehandelaar lokale financiën

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
ANTWERPEN
Provincie van tewerkstelling: 
Antwerpen
Opleiding: 
MC - Bedrijfsmanagement - Accountancy-fiscaliteit
MC - Bedrijfsmanagement - Financie- en verzekeringswezen
MC - Bedrijfsmanagement - Logistiek management
MC - Bedrijfsmanagement - Marketing
MC - Bedrijfsmanagement - Rechtspraktijk
MC - Communicatiemanagement - Commerciële communicatie
MC - Communicatiemanagement - PR
MC - Hotelmanagement
MC - Journalistiek
MC - Office management - Management assistant
Type: 
Job

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
VLAAMSE OVERHEID

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

In deze functie werk je mee aan financiële gezonde lokale en provinciale besturen. Je analyseert en verwerkt dossiers (meerjarenplannen, jaarrekeningen, klachten en adviesvragen) en stelt een onderbouwd advies of besluit op op basis van een toetsing aan de regelgeving. Door jouw contacten met de lokale besturen sta je mee op de eerste rij om informatie te verstrekken of hen te sensibiliseren met het oog op het naleven van de regels en procedures.

Ben je vaardig in Excel en kent men jou als nauwgezet en communicatief? Heb je daarnaast kennis en/of ervaring in één of meerdere van volgende zaken: algemeen boekhouden, de BBC-boekhouding (beleids- en beheerscyclus) en BBC-beleidsrapporten? Dan is deze vacature ongetwijfeld iets voor jou!

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘extra documenten’ op onze werkenvoorvlaanderen website. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Profiel: 

• Je hebt een bachelordiploma, bij voorkeur in een boekhoudkundige richting.
• Je hebt kennis van algemeen boekhouden en/of kennis van de BBC-boekhouding (beleids- en beheerscyclus) en/of BBC-beleidsrapporten.
• Je kan vlot werken in Excel.
• Je hebt inzicht in de structuur en de werking van ABB en van de Vlaamse Overheid en in de werking van de lokale en provinciale besturen.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Arbeidsvoorwaarden: 

Je krijgt een contract van onbepaalde duur in de graad van deskundige met bijhorende salarisschaal B111. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstdag en Nieuwjaar.

Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be

Extra informatie: 

Solliciteer ten laatste op woensdag 7 augustus via het online formulier bij de vacature op www.werkenvoorvlaanderen.be.

SELECTIEPROCEDURE

• Cv-screening op basis van formele deelnemingsvoorwaarden
• Voorselectie op basis van standaardvragenlijst
• Functiespecifieke screening en screening persoonsgebonden competenties op dinsdag 27 augustus te Antwerpen (datum onder voorbehoud)

De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon onderaan vermeld in de vacature.

NOG VRAGEN?

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Bart Van Dooren
Afdelingshoofd
bart.vandooren@vlaanderen.be
02 553 40 41

Of

Koen Naulaerts
HR-generalist bij afdeling Personeel en Organisatie ABB
T 02 553 55 35
koen.naulaerts@vlaanderen.be

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Heidi Verkeyn
selectieverantwoordelijke
heidi.verkeyn@vlaanderen.be
0496 56 61 64

Lees meer over de functie op www.werkenvoorvlaanderen.be

OVER HET AGENTSCHAP BINNENLANDS BESTUUR

Het Agentschap Binnenlands Bestuur is sinds 1 april 2006 opgericht als een intern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur. Het agentschap werd opgericht voor de beleidsondersteuning en de uitvoering van het beleid inzake de binnenlandse aangelegenheden, met inbegrip van de coördinatie van het beleid met betrekking tot Brussel-Hoofdstad en met betrekking tot de Vlaamse Rand rond Brussel, van het stedenbeleid, van Gelijke Kansen en het integratie- en inburgeringsbeleid. Het agentschap bestaat uit 7 afdelingen verspreid over zes locaties, Brussel en elke provinciehoofdstad, de stafdienst AG en het Digi-team.

De vijf verticale materie gebonden afdelingen zijn: “Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering”, “Beleid Steden, Brussel en Vlaamse Rand”, “Lokale Organisatie en Werking” “Lokale Financiën” en “Lokale Samenwerking, Verzelfstandiging en Personeel”. De twee horizontale afdelingen staan in voor beleids– en organisatieondersteuning en zijn: “Personeel en Organisatie” en “Beleidscoördinatie en Kenniscentrum”.

De missie van het agentschap luidt:
ABB bouwt mee aan duurzaam en democratisch samenleven in diversiteit door burgers en bestuur te verbinden en te versterken.

De visie van het agentschap:
ABB is een wendbare organisatie die het beleid inspireert en antwoorden aanreikt voor de bestuurlijke en maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. Door het verder uitbouwen en aanwenden van onze kennis, onze expertise en ons netwerk willen we de referentie zijn voor burgers en bestuur. Wij verbinden en versterken burgers en bestuur door:
● het bevorderen van gelijke kansen en het samenleven van burgers in diversiteit.
● een beleidskader en instrumenten aan te reiken die de relatie tussen burgers en bestuur bevorderen.
● in te zetten op de versterking van de bestuurskracht van lokale besturen, zodat taken op het meest burgernabije niveau kunnen worden uitgevoerd.

Je zal deel uitmaken van de afdeling Lokale Financiën die als opdracht heeft:
● de beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie in verband met de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) van de lokale besturen en de financiële stromen (fondsen, infrastructuursubsidies, de lokale fiscaliteit)
● het kenniscentrum voor de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) voor lokale besturen
● het bestuurlijk toezicht op de meerjarenplannen en de jaarrekeningen van de lokale en de provinciale besturen en de lokale fiscaliteit
● de permanente monitoring van de financiële toestand van de besturen (knipperlichtenrapportering, ESR-rapportering, waarborgenregeling)
● de controle op subsidies voor stedenbeleid, inburgering en integratie
● het beheer van de financiële stromen naar de lokale besturen, meer bepaald van de fondsen en van de infrastructuursubsidies.

Wil je meer weten over het Agentschap Binnenlands Bestuur? Neem een kijkje op https://binnenland.vlaanderen.be .

De Vlaamse overheid werkt elke dag aan een beter en mooier Vlaanderen. Wil jij daaraan meewerken? Solliciteer dan vandaag nog.

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
9 juli, 2019 to 7 augustus, 2019
E-mail sollicitaties: 
werkenvoor@vlaanderen.be
Plaats: 
ANTWERPEN
Straat en huisnummer: 
havenlaan, 88
Postcode: 
1000