vacatures.ap.be

Deskundig medewerker boekhouding

Algemene informatie

Plaats van tewerkstelling: 
Mechelen
Provincie van tewerkstelling: 
Antwerpen
Opleiding: 
MC - Bedrijfsmanagement - Accountancy-fiscaliteit
Type: 
Job

Bedrijfsinformatie

Bedrijf: 
Ivarem opdrachthoudende vereniging
Sector: 
Afvalverwerking en preventie
Bedrijfsactiviteiten: 

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer regio Mechelen. Op 26 april 2003 hebben 11 (nu 10) gemeenten beslist hun huishoudelijk afval samen te beheren: Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Putte, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek. In totaal kunnen meer dan 275 000 mensen of 115 500 gezinnen gebruik maken van onze diensten. Deze diensten omvatten onder andere de huis aan huis inzameling, recyclageparken en afvalpreventie acties.

Uitgebreide informatie

Omschrijving vacature: 

Instaan voor het dagelijkse financiële beheer van IVAREM en ondersteunen van de operationele diensten en de directie.

De deskundig medewerker boekhouding is in staat om vanuit zijn specifieke kennis zelfstandig alle financiële verrichtingen van IVAREM correct te verwerken in de boekhouding.
Hij houdt zich op hoogte van de wijzigingen in de desbetreffende regelgeving en kan die omzetten in het dagelijks beheer van zijn taken. Hij onderhoudt ook zijn kennis van de specifieke toepassingen die IVAREM gebruikt (ERP, boekhouding,…).
Hij beschikt dan ook over de nodige algemene en specifieke kennis om het dienshoofd te vervangen bij diens afwezigheid.

De deskundig medewerker boekhouding maakt, op basis van data verstrekt door de operationele diensten, tijdig en correct de nodige uitgaande facturen op en volgt de betaling ervan op. De facturatie gebeurt zo veel mogelijk binnen het ERP-systeem (Microsoft Dynamics). Hij controleert inkomende facturen of volgt de controle door de operationele dienst op. En zorgt voor de tijdige betaling. Hij staat mee in voor het tijdig en correct opmaken van de jaarrekening en het indienen van de wettelijk voorziene aangiften: zoals BTW, rechtspersonenbelasting,milieuheffingen,….

Hij werkt de nodige interne procedures en instructies uit voor routinematige taken zodat die zelfstandig kunnen uitgevoerd worden door een administratief medewerker van de boekhouding.

De deskundig medewerker boekhouding ondersteunt/controleert de operationele diensten door:
- Het voorbereiden en opvolgen van budgetten
- Het aanleveren van financiële gegevens voor het maken van kostprijsberekeningen voor nieuwe dienstverlening
- Het afsluiten en beheren van contracten voor de inzameling en verwerking van bedrijfsafval
- Het controleren of de nodige operationele data voor het opmaken van facturen tijdig en correct worden aangeleverd door de operationele diensten.
De deskundig medewerker boekhouding verwerft en behoudt daartoe voldoende inzicht in de onderliggende operationele activiteiten van IVAREM en in de contracten met de onderaannemers.

Samen met het diensthoofd boekhouding werkt de deskundig medewerker boekhouding de nodige procedures voor interne controle (betreffende financiële aangelegenheden) uit.
De deskundig medewerker boekhouding is verantwoordelijk voor het dagelijks optimaal beheren van de schulden en het thesauriebeheer en voor het beheer van de verzekeringen voor allerlei risico’s. Voor die aangelegenheden adviseert hij samen met het diensthoofd de directie.

De deskundig medewerker boekhouding staat in voor een correcte inning, doorstorting aan de gemeenten en eventuele terugstorting aan de gezinnen van de gemeentelijke contantbelastingen en kohierbelastingen voor afvalbeheer. En voor de aanrekening van de kostendekkende bijdragen aan de gemeenten.
Daartoe onderhoudt hij de nodige contacten met de financieel beheerders van de aangesloten
gemeenten.

Profiel: 

1) Boekhoudkundige taken

a. Verwerken inkomende facturen
b. Verwerken uitgaande facturen
c. Verwerken bankuittreksels
d. Verwerken kasstukken
e. Verwerken loonberekeningen
f. Verwerken provisies loonkosten
g. Verwerken interne dienstverlening
h. Verwerken afschrijven/subsidies
i. Aginglijst/Thesaurielijst
j. Periodes afsluiten
k. BTW herziening berekenen en boeken

2) Boekhoudkundige taken bij opmaak balans 30/6-31/12

a. Voorraadbeheer
b. Opnemen: nog te ontvangen/op te maken facturen
c. Opnemen: niet betaalde kosten/niet geïnde ontvangsten
d. Overboeken: vordering/schuldenrekening met credit/debetsaldo
e. Voorzieningen aanleggen

3) Financiële taken

a. Betaalopdrachten aanmaken/uitvoeren
b. Borgstellingen
c. Opvolgen leningen

4) Beheer Vastliggend

a. Investeringsfacturen
b. Subsidiedossier
c. Rapportering vastliggend
d. Tabel bedrijfsmiddelen opmaken
e. Uitboeking bij verkoop/buitengebruikstelling

5) Leveranciersbeheer

a. Tarieven beheren
b. Facturatie
c. Betalingen opvolgen
d. Communicatie met leveranciers

6) Klantenbeheer

a. Tarieven beheren
b. Klanten beheren
c. Factureren
d. Betalingen opvolgen
e. Communicatie met klant

7) Formaliteiten/rapportering

a. BTW verplichtingen
b. Fiscale aangiften
c. Opmaak jaarrekening + verslagen
d. rapportering

8) Andere taken

a. Verzekeringen
b. Administratieve verwerking Diftar

Arbeidsvoorwaarden: 

Afhankelijk van de anciënniteit binnen de barema een bruto maandloon van 2 638,22 tot 3 385,72 euro bij indiensttreding met een maximum van 4397,04 euro .

Maaltijdcheques van 8 euro

Het betreft hier in eerste instantie een interimopdracht gedurende 6 maanden met de mogelijkheid tot verlenging

Extra informatie: 

Kandidaten kunnen zich per mail of brief aanbieden door middel van een CV en motivatiebrief

Voor concrete informatie mag men ons steeds mailen of bellen.

Solliciteren

Beschikbaarheid vacature: 
9 juli, 2019 to 24 juli, 2019
E-mail sollicitaties: 
personeelsdienst@ivarem.be
Plaats: 
Mechelen
Straat en huisnummer: 
Leuvensesteenweg 443D
Postcode: 
2812